PL | EN
19.02.2019
06:41
16:58  (Warszawa)

17–23.02.2017 - ocena meteorologiczna i hydrologiczna

17–23.02.2017 - ocena meteorologiczna i hydrologiczna

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej

i hydrologicznej na okres 17.02.2017 – 23.02.2017

 

1. Prognoza pogody dla Polski

 

KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

Ważność: od godz. 19:30 dnia 17.02.2017 do godz. 19:30 dnia 18.02.2017

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, od północnego zachodu stopniowo zanikające. W górach oraz początkowo na wschodzie kraju okresami opady śniegu. W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność nawet do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 0°C do 2°C,   cieplej, do 3°C, lokalnie nad morzem. Chłodniej, -1°C,  miejscami na wschodzie kraju, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie jeszcze spadek temperatury do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami, prawie w całym kraju, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach opady śniegu. Rano, a lokalnie we wschodniej połowie kraju także w ciągu dnia, mgły ograniczające widzialność początkowo do 200 m a potem do 500 m. Temperatura maksymalna od 2°C, 3°C na wschodzie do 5°C, 6°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 18.02.2017 do godz. 19:30 dnia 19.02.2017

  W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie jednak w północnej połowie kraju,   słabe opady śniegu z deszczem, a lokalnie także i deszczu. W Karpatach okresowo jeszcze śnieg. Lokalnie, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -1°C do 1°C, nad samym morzem nieco cieplej, około 3°C. W rejonach podgórskich chłodniej, -3°C, -2°C, a w dolinach karpackich miejscami nawet -5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
  W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w południowej części kraju. Okresowo, w północnej i centralnej części kraju, opady deszczu, tylko rano miejscami jeszcze opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna  od 2°C, 3°C na krańcach wschodnich i północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich Karpat do 4°C, 7°C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr na południu jeszcze słaby, na pozostałym obszarze kraju umiarkowany, a w nad morzem okresowo nawet dość silny i porywisty, przeważnie południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać nawet 60 km/h. 

ŚREDNIOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI
od godz. 19:30 dnia 19.02.2017 (niedziela) do godz. 19:30 dnia 24.02.2017 (piątek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu. Od środy na północnym wschodzie, a w piątek również na północy także opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna przeważnie od 0°C do 5°C, tylko na krańcach wschodnich przejściowo spadek temperatury do -2°C, -1°C. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 5°C do 10°C, chłodniej  jedynie na północnym wschodzie, tam miejscami 3°C, 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, okresowo, zwłaszcza na północy kraju, także i silny, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Wiatr w porywach osiągał będzie 60 km/h a nad morzem nawet 80 km/h.   
             
 
2. Obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne
 

Nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne

3. Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji i hydrologicznej

 

Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Rabie, Narwi i Biebrzy. Stan niski zanotowano na Skawie, Białej Tarnowskiej, Nidzie, Tyśmienicy, Radomce, Supraśli i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Kamiennej, Pilicy i Biebrzy.

Zjawiska lodowe:

Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Nidzie, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Supraśli, Orzycu i Bugu.

Pokrywę lodową obserwowano lokalnie na Wiśle, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Narwi, Biebrzy, Omulwi, Bugu, Krznie i Wkrze.

Zator zanotowano lokalnie na Wisłoku.

 

Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, na górnej i środkowej Warcie, Widawce i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, dolnej Warcie, Prośnie i Noteci.

Zjawiska lodowe:

Lód brzegowy zanotowano lokalnie na środkowej Odrze.

 

Rzeki Przymorza

Stan wody rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano na ujściowym odcinku Odry, na Redze i Słupi oraz lokalnie na ujściowym odcinku Wisły i na Łynie.

Zjawiska lodowe:

Lód brzegowy obserwowano lokalnie na Łynie, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie.

 

Uwaga!

Dnia 17.02.2017 (godz. 07:00 cz. urzędowego) na polskich stacjach wodowskazowych nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego.

Stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły.

 

Tab. 1. STAN WODY z godz. 12:00 UTC (godz. 13:00 czasu urzędowego)
(przekroczenie stanów ostrzegawczych, alarmowych i zmiana stanu)

Stacja wodowskazowa

Rzeka

Województwo

Stan
wody
[cm]

Zmiana
stanu
[cm]

Stan
ostrz.
[cm]

Stan
alarm.
[cm]

Zagórz

Osława

podkarpackie

246*

35/3h

180

240

Giżycko

Pisa

warmińsko-mazurskie

130

0/3h

130

150

* - przekroczenie stanu alarmowego

4. Obowiązujące ostrzeżenia hydrologiczne

Nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne

 

5. Prognoza hydrologiczna dla Polski

 

W dorzeczu Wisły:

     Przeważać będą wahania stanu wody z tendencją wzrostową.

Prognozuje się:

- na Wiśle wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich;

- na dopływach Wisły głównie wahania poziomu wody z tendencją wzrostową. W ciągu dnia spodziewane są wzrosty stanów wody w aktualnych strefach związane z topnieniem pokrywy śnieżnej. Natomiast w nocy, przy spadkach temperatury poniżej 0°C, sytuacja ustabilizuje się, w związku, z czym zaznaczy się stabilizacja lub niewielkie spadki stanów wody. Lokalnie większe wahania lub wzrosty poziomu wody, w strefie wody średniej, miejscami wysokiej, będą wynikiem pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz występowaniem zjawisk lodowych. Na Osławie w Zagórzu, do momentu ustąpienia zatoru lodowego, poziom wody będzie się układał w strefie stanów wysokich, powyżej stanu ostrzegawczego. W ciągu dnia istnieje możliwość ponownego przekroczenia stanu alarmowego;

- w zlewni Narwi i Bugu stabilizację, lokalnie wahania i wzrosty stanu wody w aktualnych strefach stanu wody, związane z topnieniem pokrywy śnieżnej i spływem wód opadowo-roztopowych. Obserwowane obecnie przekroczenia stanów ostrzegawczych: na Kanale Giżyckim w Giżycku będą się utrzymywać.

            Prognozuje się stopniowe zanikanie zjawisk lodowych.

Występujące w dorzeczu Wisły zjawiska lodowe i praca urządzeń hydrotechnicznych mogą powodować zaburzenie przepływu oraz lokalne większe wahania i okresowe wzrosty stanu wody.  

 

W dorzeczu Odry:

Przeważać wahania stanów wody z tendencją wzrostową.

Prognozuje się:

- na górnej Odrze niewielkie wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody niskiej;

- na środkowej Odrze niewielkie wahania stanu wody z tendencją wzrostową w strefie wody średniej i niskiej - zależne od pracy urządzeń hydrotechnicznych;

- na dolnej Odrze stabilizację stanów wody, lokalnie możliwe wahania i wzrosty. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej i niskiej;

- wzlewniach dopływów górnej i środkowej Odry wahania stanu wody z tendencją wzrostową spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej oraz opadami deszczu. Mogą wystąpić znaczne wahania stanów wody związane z pracą zbiorników retencyjnych i urządzeń piętrzących. Zjawiska lodowe na rzekach będą stopniowo zanikać;

- na Warcie wahania i stabilizację stanów wody. W środkowym biegu rzeki mogą wystąpić niewielkie spadki stanu wody. Stany wody układać się będą w obecnych strefach. Na dopływach prognozowana jest stabilizacja i niewielkie wzrosty stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej;

- na Noteci oraz pozostałych dopływach dolnej Odry stabilizację i lokalne wahania stanów wody. Lokalnie mogą wystąpić wzrosty stanów wody związane z oddziaływaniem zjawisk lodowych. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej.

Występujące w dorzeczu Odry zjawiska lodowe i praca urządzeń hydrotechnicznych mogą powodować zaburzenie przepływu oraz lokalne wahania i wzrosty stanu wody. 

 

W rzekach Przymorza i na Żuławach:

            W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża RP, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza prognozowane są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich.    

            W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się głównie wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz zjawiskami lodowymi. Stany wody układać się będę w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.

 

Uwaga!

Zjawiska lodowe oraz ujemne temperatury powietrza będą powodowały zakłócenia w pracy stacji automatycznych, co może skutkować nieprawidłowymi wskazaniami wyświetlanymi na Monitorze IMGW-PIB.

 

Lokalnie stany wody mogą ulegać wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników retencyjnych, o których IMGW-PIB nie jest informowane.

 

 

Część meteorologiczną przygotowali synoptycy meteorolodzy:

Krzysztof Jania, synoptyk CBPM

             Grażyna Dąbrowska, synoptyk CNO PSHM

Część hydrologiczną przygotował hydrolog:

Izabela Adrian, hydrolog CNO PSHM

Autoryzacja:

Marianna Sasim, synoptyk hydrolog CNO PSHM

 

Plik: RCB_weekend_17_02_2017.docsms