PL | EN
07.04.2020
05:52
19:23  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-04-08 do 7:30 2020-04-09:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2020-04-09 do 7:30 2020-04-10:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2020-04-10 do 7:30 2020-04-11:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -4°C.
Czas wydania: 2020-04-07 13:26:00
Synoptyk IMGW-PIB: Karolina Kierklo

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms