PL | EN
30.03.2020
06:11
19:09  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-03-31 do 7:30 2020-04-01:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie na Przymrozki/1. Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -6°C do -3°C, przy gruncie od -7°C do -4°C.
Czas wydania: 2020-03-30 14:34:00
Synoptyk IMGW-PIB: Witold Wiążewski

Od 7:30 2020-04-01 do 7:30 2020-04-02:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Przymrozki
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie na Przymrozki/1.
Czas wydania: 2020-03-30 14:34:00
Synoptyk IMGW-PIB: Witold Wiążewski

Od 7:30 2020-04-02 do 7:30 2020-04-03:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms