PL | EN
20.01.2020
07:30
16:02  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2020-01-20 do 7:30 2020-01-21:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Gęsta mgła
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie Gęsta mgła/1
Czas wydania: 2020-01-19 15:38:00
Synoptyk IMGW-PIB: Małgorzata Marcinek

Od 7:30 2020-01-21 do 7:30 2020-01-22:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2020-01-22 do 7:30 2020-01-23:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms