PL | EN
22.10.2019
07:11
17:28  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-10-22 do 7:30 2019-10-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silna mgła
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: W nocy i przed południem prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Czas wydania: 2019-10-21 13:39:00
Synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt

Od 7:30 2019-10-23 do 7:30 2019-10-24:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silna mgła
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: W nocy i przed południem prognozuje się wystąpienie na przeważającym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.
Czas wydania: 2019-10-21 13:39:00
Synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Kiełt

Od 7:30 2019-10-24 do 7:30 2019-10-25:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms