PL | EN
14.12.2017
07:36
15:25  (Warszawa)
Od 7:30 2017-12-14 do 7:30 2017-12-15:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 2

Przebieg: Obowiązują: Do godz.19:00 dnia 14.12.2017 OSTRZEŻENIE nr 128 na SILNY WIATR/2 wydane o godz.13:06 dnia 13.12.2017.
Czas wydania: 2017-12-13 13:55:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Solarz

Od 7:30 2017-12-15 do 7:30 2017-12-16:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2017-12-16 do 7:30 2017-12-17:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms