PL | EN
23.10.2018
07:14
17:26  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2018-10-24 do 7:30 2018-10-25:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Obowiązuje ostrzeżenie o silnym wietrze.
Czas wydania: 2018-10-23 14:15:00
Synoptyk IMGW-PIB: Łukasz Harasimowicz

Od 7:30 2018-10-25 do 7:30 2018-10-26:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2018-10-26 do 7:30 2018-10-27:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms