PL | EN
19.10.2017
07:07
17:34  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silna mgła
Stopień zagrożenia: 1

Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2017-10-20 07:30:00 do 2017-10-21 07:30:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie w godzinach przedpołudniowych w północnej części województwa, na znacznym obszarze, mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.
Czas wydania: 2017-10-19 23:04:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Wałachsms