PL | EN
20.02.2019
06:39
17:00  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń - prognoza na okres trzech kolejnych dni, zawierająca informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Jeżeli w tym czasie sytuacja pogodowa rozwinie się w przewidywanym wcześniej, niekorzystnym kierunku, zostanie wydane ostrzeżenie meteorologiczne.

Od 7:30 2019-02-21 do 7:30 2019-02-22:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: W partiach szczytowych Karpat prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm.
Czas wydania: 2019-02-20 11:51:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ramza

Od 7:30 2019-02-22 do 7:30 2019-02-23:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Intensywne opady śniegu
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 10 km/h, z północnego-wschodu. W partiach szczytowych Karpat i w rejonach podgórskich prognozuje się wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujących przyrost pokrywy śnieżnej do 10cm.
Czas wydania: 2019-02-20 11:51:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Ramza

Od 7:30 2019-02-23 do 7:30 2019-02-24:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms