PL | EN
23.01.2018
07:26
16:08  (Warszawa)
Od 7:30 2018-01-24 do 7:30 2018-01-25:

PROGNOZA ZAGROŻEŃ Zjawisko: Opady marznące
Stopień zagrożenia: 1

Przebieg: W dzień 24.01 istnieje możliwość wystąpienie marznących opadów deszczu powodujących gołoledź.
Czas wydania: 2018-01-23 13:36:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski

Od 7:30 2018-01-25 do 7:30 2018-01-26:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ
Od 7:30 2018-01-26 do 7:30 2018-01-27:


BRAK PROGNOZOWANYCH ZAGROŻEŃ

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.sms