PL | EN
19.11.2017
07:02
15:40  (Warszawa)

Prognoza zagrożeń jest prognozą możliwości wystąpienia w ciągu najbliższych 3 dni niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych spełniających warunki zbliżone do kryteriów wydawania ostrzeżeń. Jeśli prognozy potwierdzą się, wydane zostanie ostrzeżenie meteorologiczne.

  Wybierz województwo na mapie, by sprawdzić możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Obszar
ZJAWISKA:
Zakres: 2017-11-20 - 2017-11-21
Zakres: 2017-11-21 - 2017-11-22
Zakres: 2017-11-22 - 2017-11-23STOPIEŃ |REPR. GRAFICZNA |OPIS
3
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
1
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
0
Brak ostrzeżeń
LEGENDA:

Silny wiatr
Intensywne opady deszczu
Opady śniegu
Intensywne opady śniegu
Opady marznące
Zawieje/zamiecie śnieżne
Oblodzenie
Przymrozki
Roztopy
Upał
Silny mróz
Silna mgła
Mgła intensywnie osadzająca szadź
Burze
Burze z gradem


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

sms