PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Ostrzeżenia meteorologiczne:


    Brak ostrzeżeń

Ostrzeżenia hydrologiczne:


Zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 20
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej
Ważność: od 2017-04-28 13:09:00 do 2017-04-29 09:00:00
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na innych mniejszych rzekach na terenie województwa, notowane będą wzrosty poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Obecne przekroczenia stanów alarmowych będą się utrzymywać (stacje wodowskazowe: Słowik na Bobrzy oraz Bzin i Wąchock na Kamiennej).
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Zmiana dotyczy wydłużenia okresu ważności informacji.
Czas wydania: 2017-04-28 13:09:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

Zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 20
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - zlewnie: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej
Ważność: od 2017-04-27 12:00:00 do 2017-04-28 18:00:00
Przebieg: W związku z występującymi oraz w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na innych mniejszych rzekach na terenie województwa, notowane będą wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych (zwłaszcza na stacjach wodowskazowych, gdzie już notowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych - Słowik na Bobrzy oraz Bzin i Wąchock na Kamiennej).
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-04-27 11:27:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

sms