PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Ostrzeżenia meteorologiczne:


Beskid Śląski i Żywiecki

OSTRZEŻENIE Nr 55Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: Beskid Śląski i Żywiecki
Ważność: od 2017-04-27 03:00:00 do 2017-04-28 23:00:00
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym. Od godziny 03:00 dnia 27.04.2017 do godziny 08:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 15 mm do 20 mm, lokalnie 35 mm. Od godziny 08:00 dnia 28.04.2017 do godziny 23:00 dnia 28.04.2017 prognozowana wysokość opadów wyniesie od 20 mm do 30 mm, lokalnie 35 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w ciągu dnia 28.04.2017.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Sumy opadów zostały podane z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne.
Czas wydania: 2017-04-26 23:20:00
Synoptyk: Łukasz HarasimowiczOstrzeżenia hydrologiczne:


Zlewnia górnej Odry(woj. śląskie)

OSTRZEŻENIENr 5
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo śląskie - zlewnia górnej Odry
Ważność: od 2017-04-28 12:28:00 do 2017-04-30 12:00:00
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych w zlewni górnej Odry przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów alarmowych. Przekroczenia stanów alarmowych na Odrze mogą sięgać do 80-110 cm. W zlewniach dopływów prognozowane są dalsze wzrosty i wahania stanów wody z lokalnymi przekroczeniami stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 100%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-04-28 12:28:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk

zlewnia górnej Warty (śląskie)

OSTRZEŻENIENr 2
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Poznaniu
Obszar: Województwo śląskie - zlewnia górnej Warty
Ważność: od 2017-04-28 12:30:00 do 2017-04-30 12:00:00
Przebieg: W związku z występującymi oraz prognozowanymi opadami deszczu, w ciągu najbliższej doby na górnej Warcie i jej dopływach przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanu alarmowego w Mstowie (Warta) oraz stanu ostrzegawczego w Kulach (Liswarta). Stany ostrzegawcze utrzymywać się będą w Kręciwilku (Warta) i w Niwkach (Liswarta).
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-04-28 11:07:00
Synoptyk: Paweł Terlecki

Zlewnie: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły (śląskie)

OSTRZEŻENIENr 1
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie - zlewnie: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły
Ważność: od 2017-04-27 09:00:00 do 2017-04-29 09:00:00
Przebieg: W związku z występującymi opadami deszczu, w zlewniach: Małej Wisły, Brynicy, Przemszy, Soły powyżej kaskady zbiorników, a także na innych mniejszych rzekach na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W ciągu pierwszej doby spodziewane są punktowe przekroczenia stanów alarmowych. W ciągu drugiej doby, na skutek nadal prognozowanych opadów deszczu, spodziewane są przekroczenia stanów alarmowych na większej ilości stacji hydrologicznych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: W sytuacji istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-04-27 08:23:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

sms