PL | EN
05.12.2016
07:27
15:26  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie lewostronnych dopływów Odry (woj. dolnośląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 42
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie lewostronnych dopływów Odry
Ważność: od 2016-12-01 15:07:00 do 2016-12-02 13:00:00
Przebieg: Występujące i prognozowane opady deszczu będą powodowały dalsze wzrosty stanów wody, szczególnie w zlewniach rzek podgórskich i górskich położonych do wysokości 800 m n.p.m. Lokalnie możliwe przekroczenia stanów ostrzegawczych, zwłaszcza w zlewniach Kwisy, Bobru i Kaczawy. Lokalnie w zlewni Nysy Łużyckiej, szczególnie Witka, możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody (do ok. 100 cm).
Prawdopodobieństwo: 70%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2016-12-01 15:07:00
Synoptyk: Kinga Strońska

sms