PL | EN
21.07.2017
04:39
20:45  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Województwo dolnośląskie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 20
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-07-20 13:00:00 do 2017-07-21 00:00:00
Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będa podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych, wzrosty mogą być gwałtowne. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-07-20 11:16:00
Synoptyk: Elżbieta Daniluk

sms