PL | EN
30.05.2017
04:19
20:47  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie dopływów Odry (woj. opolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 12
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo opolskie - zlewnie dopływów Odry
Ważność: od 2017-05-30 13:00:00 do 2017-05-31 08:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, prognozowane są krótkotrwałe, gwałtowne wzrosty stanów wody. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych (szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich).
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-05-30 12:46:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska

Zlewnie dopływów środkowej Odry (woj. lubuskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 11
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo lubuskie - zlewnie dopływów środkowej Odry
Ważność: od 2017-05-30 12:30:00 do 2017-05-31 08:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, prognozowane są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych (szczególnie na mniejszych ciekach).
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-05-30 12:07:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska

Zlewnie dopływów środkowej Odry (woj. dolnośląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 10
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - zlewnie dopływów środkowej Odry
Ważność: od 2017-05-30 12:00:00 do 2017-05-31 08:00:00
Przebieg: Na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, prognozowane są szybkie i krótkotrwałe wzrosty stanów wody. Szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich wzrosty mogą być gwałtowne, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-05-30 11:44:00
Synoptyk: Kamila Głowinkowska

sms