NASZE PORTALE
Subskrypcja newslettera!
WYŚLIJ

Opis stanu wody z dnia: 2016-05-30 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody (30.05.2016) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Sole. Stan średni obserwowano na Popradzie, Nidzie, Bystrzycy, Orzycu i Krznie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Kamiennej, Wieprzu, Pilicy, Narwi, Bugu, Liwcu, Bzurze i Drwęcy.


Dorzecze Odry

Stan wody (30.05.2016) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano na Osobłodze. Stan średni obserwowano na Kaczawie i Gwdzie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci.


Rzeki Przymorza

Stan wody (30.05.2016) rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan średni zanotowano na Łebie, Nogacie, Parsęcie, Gubrze i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 30.05.2016 (godz. 08:00 cz. lokalnego) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy przekroczony został na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.
suma_opadow_tyg

Mapa i opis stanu wód opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać na stronach internetowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.


sms
Pogodynka.pl jest serwisem informacyjnym Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.
Copyright
IMGW 2007-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polub nas