PL | EN
22.01.2017
07:27
16:07  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-01-22 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Narwi, Pisie, Omulwi, Krznie oraz lokalnie na środkowej Wiśle, Pilicy, Biebrzy, Bugu i Drwęcy. Stan niski zanotowano na Skawie, Radomce i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Kamiennej, Pilicy.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Wieprzu, Pilicy, Pisie i Bugu. Pokrywę lodową obserwowano na Wiśle, Sole, Rabie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Narwi, Bug i Krznie. Woda na lodzie wystąpiła na Narwi i Omulwi.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan niski zanotowano na Kłodnicy, Małej Panwi, Widawce i Nerze oraz lokalnie na górnej i środkowej Odrze, na Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na środkowej Odrze Pokrywa lodowa wystąpiła lokalnie na górnej Odrze.


Rzeki Przymorza

Stan wody rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Łebie, Nogacie i Gubrze oraz lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Śryż i/lub lód brzegowy obserwowano na Gubrze. Pokrywa lodowa wystąpiła lokalnie na Łynie i Węgorapie.Uwaga!

Dnia 22.01.2017 (godz. 07:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na polskich stacjach wodowskazowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły i na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

sms