PL | EN
21.07.2017
04:39
20:45  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-07-21 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano na Supraśli i Bystrzycy. Stan średni zanotowano na Brynicy, Popradzie, Tyśmienicy, Radomce, Biebrzy, Orzycu, Krznie, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Dunajcu, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Pisie i Liwcu.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Bystrzycy. Stan średni zanotowano na dolnej Odrze, na Widawie, Baryczy i Noteci oraz lokalnie na górnej i środkowej Odrze, na Małej Panwi, Ślęzie, Strzegomce, Kaczawie, Bobrze, Nysie Łużyckiej, dolnej Warcie i na Prośnie.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczu Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie oraz lokalnie na Łynie. Stan niski zanotowano na Słupi i lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 21.07.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego na polskich stacjach wodowskazowych. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły.


sms