NASZE PORTALE
Subskrypcja newslettera!
WYŚLIJ

Opis stanu wody z dnia: 2016-05-06 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody (06.05.2016) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano lokalnie na Sole i Sanie. Stan niski zanotowano na Tyśmienicy, Radomce, Supraśli, Pisie, Omulwi, Orzycu i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Wisłoce, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Biebrzy, Liwcu, Wkrze i Drwęcy.


Dorzecze Odry

Stan wody (06.05.2016) w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Kaczawie oraz lokalnie na Małej Panwi i Bystrzycy. Stan niski obserwowano na Warcie, Widawce, Gwdzie i Inie oraz lokalnie na środkowej Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Baryczy, Bobrze, Kwisie, Prośnie i Noteci.


Rzeki Przymorza

Stan wody (06.05.2016) rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan niski obserwowano na Redze i Słupi oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 06.05.2016 (godz. 08:00 cz. lokalnego) na stacjach wodowskazowych w Polsce nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły i 1 stacji w dorzeczu Odry.
suma_opadow_tyg

Mapa i opis stanu wód opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać na stronach internetowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.


sms
Pogodynka.pl jest serwisem informacyjnym Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej.
Copyright
IMGW 2007-2016 © Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polub nas