PL | EN
20.07.2018
04:37
20:46  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wisła (podkarpackie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 24
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - Wisła
Ważność: od 2018-07-20 09:00:00 do 2018-07-22 08:00:00
Przebieg: W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na odcinku Wisły na terenie województwa, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody w strefie stanów wysokich, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w profilach: Koło, Sandomierz oraz Zawichost.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2018-07-20 07:45:00
Synoptyk IMGW-PIB: Wawrzyniec Kruszewski

sms