PL | EN
25.05.2019
04:25
20:40  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Wisła oraz rzeka Łęg (podkarpackie)

OSTRZEŻENIENr 6
  Stopień zagrożenia: 3

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych IMGW-PIB Kraków Obszar Kraków
Obszar: Województwo podkarpackie - Wisła oraz rzeka Łęg
Ważność: od 2019-05-24 19:00:00 do 2019-05-26 06:00:00
Przebieg: Na Wiśle notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Łęg (bezpośredni dopływ Wisły) na stacji wodowskazowej Grębów, w wyniku spływu wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Czas wydania: 2019-05-24 16:04:00
Synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Plewa

sms