PL | EN
23.08.2017
05:31
19:44  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Górna Odra i Olza (woj. śląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 39
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo śląskie - górna Odra i Olza
Ważność: od 2017-08-20 11:17:00 do 2017-08-21 07:01:00
Przebieg: Opady deszczu, które wystąpiły na terenie Czech powodują gwałtowne wzrosty stanów wody. Na Odrze w Chałupkach wzrosty mogą wynieść 70-100 cm, w zlewni Olzy ok. 50-60 cm.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-20 11:17:00
Synoptyk: Kinga Strońska

Zlewnie dopływów Odry (woj. dolnośląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 38
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo dolnośląskie - Zlewnie dopływów Odry
Ważność: od 2017-08-18 20:00:00 do 2017-08-19 08:00:00
Przebieg: W godzinach wieczornych i nocnych w zlewniach dopływów środkowej Odry, a w szczególności górnej Nysy Łużyckiej, Kwisy, górnego Bobru Kaczawy i Nysy Kłodzkiej możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Lokalne, w rejonach wystąpienia wysokich opadów możliwe są również przekroczenia stanów alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-18 12:59:00
Synoptyk: Leszek Jelonek

Zlewnie Bobru i Nysy Łużyckiej (woj. lubuskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 37
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB we Wrocławiu
Obszar: Województwo lubuskie - Zlewnie Bobru i Nysy Łużyckiej
Ważność: od 2017-08-18 20:00:00 do 2017-08-19 08:00:00
Przebieg: W godzinach wieczornych i nocnych w zlewniach dopływów Nysy Łużyckiej i Bobru możliwe są gwałtowne, krótkotrwałe wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Przy opadach przekraczających 40 mm w okresie 6 godzin możliwe są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Prawdopodobieństwo: 70%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-18 12:46:00
Synoptyk: Leszek Jelonek

sms