PL | EN
23.08.2017
05:31
19:44  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zlewnie Wisłoki i Wisłoka (podkarpackie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 63
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie - zlewnie Wisłoki i Wisłoka
Ważność: od 2017-08-20 09:00:00 do 2017-08-20 23:00:00
Przebieg: W związku z występującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w zlewniach Wisłoki i Wisłoka spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Lokalnie możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w górnych częściach tych zlewni).
Prawdopodobieństwo: 75%
Uwagi: W razie isotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-08-20 07:58:00
Synoptyk: Przemysław Plewa

Zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy (małopolskie)

ZMIANA INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM
ZJAWISKU
Nr 61
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Raby, Dunajca, Ropy
Ważność: od 2017-08-19 20:00:00 do 2017-08-20 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca i Ropy spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu (na ogół na mniejszych ciekach w górnej części zlewni Dunajca), istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy edycji obszaru wystąpienia zjawiska (dodana rzeka Ropa)
Czas wydania: 2017-08-19 14:54:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

Zlewnie Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 62
  Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo świętokrzyskie - Zlewnie Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej
Ważność: od 2017-08-19 21:00:00 do 2017-08-20 21:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Nidy, Czarnej, Koprzywianki i Kamiennej spodziewane są gwałtowne wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. Miejscami istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-19 14:01:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

Zlewnie Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca, Ropy (małopolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 61
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo małopolskie - zlewnie Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca, Ropy
Ważność: od 2017-08-19 20:00:00 do 2017-08-18 20:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Skawy, Skawinki, Rudawy, Prądnika, Raby, Szreniawy, Uszwicy, Dunajca i Ropy spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu (na ogół na mniejszych ciekach w górnej części zlewni Dunajca), istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Zmiana dotyczy edycji obszaru wystąpienia zjawiska (dodana rzeka Ropa)
Czas wydania: 2017-08-19 13:53:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

Zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły (Śląskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 60
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału IMGW-PIB w Krakowie
Obszar: Województwo śląskie - zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły
Ważność: od 2017-08-19 19:00:00 do 2017-08-20 19:00:00
Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, o natężeniu umiarkowanym i silnym, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Brynicy i Soły spodziewane są wzrosty poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu (na mniejszych ciekach oraz na rzekach na terenie zurbanizowanym) istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanu alarmowego.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.
Czas wydania: 2017-08-19 13:39:00
Synoptyk: Karolina Wolanin

sms