PL | EN
23.08.2017
05:31
19:44  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Rzeki Przymorza (zachodniopomorskie, pomorskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 31
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo pomorskie - Rzeki Przymorza
Ważność: od 2017-08-22 12:21:00 do 2017-08-23 12:00:00
Przebieg: W związku z wystepującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach rzek Przymorza (Rega, Parsęta, Wieprza, Słupia) oraz na małych ciekach i w zlewaniach zurbanizowanych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie możlwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-22 12:21:00
Synoptyk: Alicja Kańska

Rzeki Przymorza (zachodniopomorskie, pomorskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Nr 31
  Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Oddziału Morskiego IMGW PIB w Gdyni
Obszar: Województwo zachodniopomorskie - Rzeki Przymorza
Ważność: od 2017-08-22 12:21:00 do 2017-08-23 12:00:00
Przebieg: W związku z wystepującymi i w dalszym ciągu prognozowanymi opadami deszczu w zlewniach rzek Przymorza (Rega, Parsęta, Wieprza, Słupia) oraz na małych ciekach i w zlewaniach zurbanizowanych przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich. Lokalnie możlwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2017-08-22 12:21:00
Synoptyk: Alicja Kańska

sms