PL | EN
19.10.2017
07:07
17:34  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Komunikat Nr 3
  • Silny wiatr/1

Obszar: Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski
Ważność: od 2017-10-12 20:53:00 do 2017-10-13 00:53:00
Przebieg: Wiatr zachodni. Średnia prędkość wiatru wynosi od 25 km/h do 35 km/h, w rejonie Darłowa od 45 km/h do 60 km/h. Porywy wiatru 60 km/h do 70 km/h, w rejonie Darłowa od 75 km/h do 85 km/h, gdzie najsilniejsze porywy wystąpiły około godziny 19:00 i wynosiły 90 km/h.
Prognoza: Do północy średnia prędkość wiatru będzie wynosiła do 25 km/h do 35 km/h, w rejonie Darłowa do 60 km/h. Porywy wiatru od 60 km/h do 70 km/h, w rejonie Darłowa do 85 km/h. Po północy prędkość wiatru będzie wolno spadała.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-12 20:53:00
Synoptyk IMGW-PIB: Ryszard Śliwiński
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie

Województwo zachodniopomorskie - subregion wewnętrzny

Komunikat Nr 3
  • Silny wiatr/1

Obszar: Województwo zachodniopomorskie - subregion wewnętrzny
Ważność: od 2017-10-12 14:55:00 do 2017-10-12 18:55:00
Przebieg: Na obszarze subregionu średnia prędkość wiatru wynosi od 25 km/h do 35 km/h. Porywy w części wschodniej osiągają do 55 km/h, w zachodniej do 70 km/h.
Prognoza: W ciągu najbliższych 2 godzin w części zachodniej prędkość wiatru będzie się utrzymywała, póżniej zacznie słabnąć. W części wschodniej nastąpi wzrost prędkości wiatru, w porywach do 70 km/h i po godzinie 20 zacznie stopniowo słabnąć.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-10-12 14:55:00
Synoptyk IMGW-PIB: Ryszard Śliwiński
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms