PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Województwo podlaskie - subregion centralny

OSTRZEŻENIE Nr 21Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podlaskie - subregion centralny
Ważność: od 2017-04-28 12:00:00 do 2017-04-29 06:00:00
Przebieg: Obserwuje i prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, po północy słabnących. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Obowiązują: Do godz.06:00 dnia 29.04.2017 OSTRZEŻENIE nr 20 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.11:25 dnia 28.04.2017.
Czas wydania: 2017-04-28 11:29:00
Synoptyk: Tomasz Siemieniuk

Województwo podlaskie - subregion południowy

OSTRZEŻENIE Nr 20Zjawisko: Intensywne opady deszczu
Stopień zagrożenia: 1

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych
Obszar: województwo podlaskie - subregion południowy
Ważność: od 2017-04-28 12:00:00 do 2017-04-29 06:00:00
Przebieg: Obserwuje i prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, po północy słabnących. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 35 mm.
Prawdopodobieństwo: 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2017-04-28 11:25:00
Synoptyk: Tomasz Siemieniuk


sms