PL | EN
14.12.2017
07:36
15:25  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo lubelskie - subregion południowy

Komunikat Nr 1
  • Oblodzenie/1

Obszar: Województwo lubelskie - subregion południowy
Ważność: od 2017-12-09 17:42:00 do 2017-12-09 21:42:00
Przebieg: Temperatura gruntu na obszarze objętym ostrzeżeniem lokalnie spadła nieco poniżej 0°C. W Tarnogrodzie (powiat biłgorajski) aktualnie wynosi ona -0,2°C, w Tomaszowie Lubelskim -0,1°C. Powoduje to, że mokre nawierzchnie dróg i chodników miejscami już zamarzają.
Prognoza: W najbliższym czasie należy spodziewać się dalszego, stopniowego spadku temperatury przy gruncie na większym obszarze subregionu. Powodować to  będzie zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników, zwłaszcza na terenie powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego, gdzie w ciągu dnia wystąpiło stosunkowo najwięcej opadów mokrego śniegu. Prognozowana temperatura minimalna przy gruncie w nocy wyniesie od -4°C do -1°C.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-12-09 17:42:00
Synoptyk IMGW-PIB: Szymon Ogórek
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych w Warszawie

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms