PL | EN
20.04.2018
05:25
19:44  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo lubelskie

Komunikat Nr 1
  • Burze/1

Obszar: Województwo lubelskie
Ważność: od 2018-04-13 17:31:00 do 2018-04-13 21:31:00
Sytuacja meteorologiczna: Pierwsze komórki burzowe obserwowane są w południowej połowie województwa. Obecnie natężenie opadu wynosi 2-5 mm/h, burzom towarzyszą porywy wiatru do 55 km/h. W najbliższych godzinach prognozuje się stopniowy rozwój burz, których strefa będzie się przemieszczać z południa na północ województwa.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2018-04-13 17:31:00
Synoptyk IMGW-PIB: Michał Folwarski
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.
Komunikat meteorologiczny - rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms