PL | EN
19.11.2017
07:02
15:40  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Województwo dolnośląskie

Komunikat Nr 1
  • Silna mgła

Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2017-11-17 23:02:00 do 2017-11-18 03:02:00
Przebieg: W Jeleniej Górze i Legnicy (pomiar automatyczny) obserwuje się mgłę ograniczającą widzialność do 100 m.
Prognoza: Do rana miejscami przewiduje się mgłę, w której widzialność będzie się wahać od 100 m do 900 m.
Uwagi: Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemu telemetrii i obserwacji systemów detekcji atmosfery. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Czas wydania: 2017-11-17 23:02:00
Synoptyk IMGW-PIB: Piotr Mańczak
Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms