PL | EN
20.04.2018
05:25
19:44  (Warszawa)

wyświetl archiwum ostrzeżeń (7 dni)
Strefa brzegowa - część wschodnia

OSTRZEŻENIE Nr 35
  • Ograniczona widzialność/2

Obszar: strefa brzegowa - część wschodnia
Ważność: od 2018-04-19 21:30:00 do 2018-04-20 10:00:00
Przebieg: Prognozowane są mgły ograniczające widzialność od 100 m do 500 m.
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2018-04-19 20:59:00
Synoptyk IMGW-PIB: Grzegorz Pietrucha
Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Ostrzeżenie meteorologiczne - specjalny rodzaj informacji o występowaniu wyjątkowo niebezpiecznego zjawiska pogodowego, zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia meteorologicznego mobilizuje centra zarządzania kryzysowego oraz inne służby do zwiększonej gotowości w stanie zagrożenia oraz umożliwia podjęcie działań, służących zabezpieczeniu społeczeństwa oraz infrastruktury.
Komunikat meteorologiczny - rodzaj informacji uzupełniającej, przesyłanej w okresie obowiązywania ostrzeżenia. Celem komunikatu meteorologicznego jest przekazywanie wiedzy o aktualnym stanie pogody i prognozowanym rozwoju sytuacji nad danym terenem.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.


sms