PL | EN
07.06.2020
04:13
20:56  (Warszawa)
Zjawisko Stopień zagrożenia Kryteria

Silny wiatr

1 Średnia prędkość wiatru od 54 km/h (15 m/s) do 72 km/h (20 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
2 Średnia prędkość wiatru od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
3 Średnia prędkość wiatru powyżej 90 km/h (25 m/s)
lub:
Wiatr osiągający w porywach powyżej 115 km/h (32 m/s)

Oblodzenie

1 Spadek temperatury powietrza < 0°C, powodujący na przeważającym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu.
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Przymrozki

1 W okresie wiosennego wzrostu roślin na przeważającym obszarze spadek temperatury powietrza poniżej 0°C na wysokości 2 m n.p.g.
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Roztopy

1 Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 5°C
- brak opadów
- na południu kraju brak wiatru fenowego
lub:
- przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa ≤ 1,5°C
- suma opadów deszczu poniżej 10 mm w czasie 24 godz.
2 Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 1,5°C
- opady deszczu powyżej 10 mm i poniżej 20 mm w czasie 24 godz.
3 Topnienie zalegającej pokrywy śnieżnej, o grubości nie mniejszej niż 10 cm, przy łącznym wystąpieniu następujących warunków:
- przez całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n.p.g.
- temperatura średnia dobowa > 1,5°C
- opady deszczu powyżej 20 mm w czasie 24 godz.

Upał

1 30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin < 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.
lub
Tmax ≥ 35°C czas trwania zjawiska 1 dzień bez względu na temp.min.
2 30°C ≤ Tmax ≤ 34°C i Tmin ≥ 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.
3 Tmax > 34°C i Tmin ≥ 18°C, czas trwania zjawiska ≥ 2 dni.

Silny mróz

1 -25° < Tmin < -15°C
2 -30°C < Tmin < -25°C.
3 Tmin < -30°C

Intensywne opady deszczu

1 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 30 mm do 50 mm.
2 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 50 mm do 90 mm.
3 Wystąpienie opadów deszczu których suma w czasie nie dłuższym niż 24h przekroczy 90 mm.

Opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do 10 cm w czasie do 12 godzin
lub:
przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm w czasie do 24 godzin.
- Nie stosuje się
- Nie stosuje się

Intensywne opady śniegu

1 Przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin.
2 Przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej o 20 do 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
3 Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
lub:
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.

Opady marznące

1 Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin.
2 Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu nie dłużej niż 12 godzin
lub:
Słabe opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin.
3 Umiarkowane lub silne opady deszczu lub mżawki, które zamarzają w zetknięciu z gruntem lub przedmiotami, trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin.

Zawieje / zamiecie śnieżne

1 Zamiecie lub zawieje śnieżne, występujące na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
- niestabilna pokrywa suchego śniegu
- wiatr o średniej prędkości od 29 km/h (8 m/s) do 40 km/h (11 m/s) lub w porywach od 54 km/h (15 m/s) do 72 km/h (20 m/s)
- opady śniegu przy zawiejach śnieżnych
2 Zamiecie lub zawieje śnieżne, występujące na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
- niestabilna pokrywa suchego śniegu
- wiatr o średniej prędkości powyżej 40 km/h (11 m/s) lub w porywach powyżej 72 km/h (20 m/s)
- opady śniegu przy zawiejach śnieżnych.
- Nie stosuje się.

Gęsta mgła

1 Mgła na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność od 50 m do 200 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
2 Mgła na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
- Nie stosuje się

Mgła intensywnie osadzająca szadź

1 Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność od 50 do 200 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
2 Mgła intensywnie osadzająca szadź na przeważającym obszarze, ograniczająca widzialność poniżej 50 m i utrzymująca się powyżej 8 godzin.
- Nie stosuje się

Burze/burze z gradem

1 Burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od 72 km/h (20 m/s) do 90 km/h (25 m/s)
lub:
grad
2 Burze z opadami deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
3 Burze z opadami deszczu powyżej 50 mm
lub:
Burze z porywami wiatru od powyżej 115 km/h (32 m/s)

Silny deszcz z burzami

1 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 30 mm do 50 mm.
W rejonie burz porywy wiatru do 90 km/h (25 m/s)
2 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie od 50 mm do 90 mm.
lub:
wystąpią burze z porywami z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)
3 Wystąpienie intensywnych opadów deszczu, którym towarzyszą burze lub burze z gradem lub z porywami wiatru.
Łaczna suma opadów w czasie nie dłuższym niż 24h wyniesie powyżej 90 mm.
lub:
wystąpią burze z porywami wiatru od 90 km/h (25 m/s) do 115 km/h (32 m/s)

Wyjaśnienie skrótów użytych w tabeli:

Tmax – temperatura maksymalna
Tmin – temperatura minimalna
n.p.g. - nad poziomem gruntu
sms