PL | EN
14.12.2017
07:36
15:25  (Warszawa)
Obszar
ZJAWISKA:
Ostrzeżenie o groźnych zjawiskach w strefie brzegowej:
Strefa brzegowa wschodnia

Orientacyjna prognoza zagrożeń na najbliższe 3 dni

Obszar
ZJAWISKA:
Ważne od 7:30 2017-12-15
do 7:30 2017-12-16
Ważne od 7:30 2017-12-16
do 7:30 2017-12-17
Ważne od 7:30 2017-12-17
do 7:30 2017-12-18


STOPIEŃ |REPR. GRAFICZNA |OPIS
3
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
1
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
0
Brak ostrzeżeń
K
Komunikat meteorologiczny – krótka informacja o obserwowanych niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych – ich lokalizacji, natężeniu, przebiegu i prognozowanym dalszym rozwoju sytuacji.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

sms