partnerzy
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • Fundacja Hospicjum Onkologiczne
  • UNICORN
  • Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca
partnerzy
Warszawa (mazowieckie)
powiat: Warszawa, gmina: Warszawa

Uprzejmie informujemy, że od dnia 30.01.2014 zmianie uległ sposób wyświetlania radarowej mapy zbiorczej. Zakres prezentowanych danych będzie różny dla lata i zimy.
Różnica polega na poszerzeniu zakresu danych dla zimy o wartości od -5 do +5 dBZ. Pozwoli to na dokładniejszą prezentację słabych obiektów meteorologicznych (np. słabych opadów śniegu).
W okresie letnim zakres ten nie będzie prezentowany, gdyż wtedy obejmuje on głównie obiekty nie meteorologiczne (owady, drobiny piachu, kurzu itp.).


Kolor:
Opis opadu Słaby Średni Silny Bardzo silny Intensywny Ekstremalny - grad
R [mm/h] < 0,07 0,07 0,15 0,3 0,6 1,3 2,7 5,6 11,5 23,7 48,7 100
dBZ -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 47 > 50
dBz - odbiciowość - jest to miara związana z intensywnością opadu atmosferycznego stosowana w pomiarach radarowych. Im wyższa wartość odbiciowości tym większy i bardziej intensywny opad.
R - natężenie opadu
Drodzy Internauci,
proste linie na mapie radarowej, zbiegające się w lokalizacji radaru meteorologicznego, to zakłócenia od urządzeń Wi-Fi, pracujących na częstotliwościach radarowych. Jeżeli jesteście właścicielem lub użytkownikiem urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych zlokalizowanych w odległości do 25 km od radaru to prosimy bardzo nie korzystajcie z kanałów 120, 124, 128 i 132, tj. wykorzystujących częstotliwości radaru. Pozwoli to nam wszystkim na uniknięcie niejednoznaczności w interpretacji danych radarowych.Legenda:

50.0 dBZ

46.8 dBZ

43.6 dBZ

40.4 dBZ

37.1 dBZ

33.9 dBZ

30.7 dBZ

27.5 dBZ

24.3 dBZ

21.1 dBZ

17.9 dBZ

14.6 dBZ

11.4 dBZ

8.2 dBZ

5.0 dBZ

0.0 dBZ

-5.0 dBZ