PL | EN
28.05.2020
04:21
20:45  (Warszawa)
Burze - analiza
 Analiza burzowa
 28/05/2020 - 18.45 CET

Opis: 

Wysłano korektę pognozy burz na noc. Pojedyncze burze występują w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Podlasiu. Największe zmierzone dzienne sumy opadów: Częstochowa 19 mm, Wisła 16 mm i Czantoria 15 mm. Konwekcyjne porywy wiatru dochodziły dzisiaj do 65 km/h (np. Kliszów)
Wraz ze spadkiem temperatury konwekcja będzie szybko zanikać. Podczas najbliższych godzin na obszarze od Karpat przez woj świętkrzyskie, lubelskie i południowe Mazowsze po woj. podlaskie możliwe są jeszcze zanikające burze, którym mogą towarzyszyć krótkotrwałe ulewy i porywisty wiatr.

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2020 18:45:00

Opracowano przez: Witold Wiążewski


Starsze opracowania

28.05.2020 18:45:00

Opis: Wysłano korektę pognozy burz na noc. Pojedyncze burze występują w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Podlasiu. Największe zmierzone dzienne sumy opadów: Częstochowa 19 mm, Wisła 16 mm i Czantoria 15 mm. Konwekcyjne porywy wiatru dochodziły dzisiaj do 65 km/h (np. Kliszów)
Wraz ze spadkiem temperatury konwekcja będzie szybko zanikać. Podczas najbliższych godzin na obszarze od Karpat przez woj świętkrzyskie, lubelskie i południowe Mazowsze po woj. podlaskie możliwe są jeszcze zanikające burze, którym mogą towarzyszyć krótkotrwałe ulewy i porywisty wiatr.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


28.05.2020 16:32:00

Opis: W ciągu ostatnich dwu godzin burze występowały na obszarze od Małopolski i Podkarpacia przez woj. świętokrzyskie, Lubelszczyznę i Mazowsze po woj. podlaskie. Od rana sumy opadów na obszarze występowania burz miejscami przekroczyły 10 mm (np. Sulejów 12,5 mm, Częstochowa 11,4 mm). Pomierzone porywy konwekcyjne dochodziły do 50 km/h. W Bielsku-Białej spadł drobny grad.
Komórki konwekcyjne występują pojedynczo lub w formie słabo zorganizowanych klastrów. Na obszarze występowania burz oraz na zachodzie kraju natężenie opadów przelotnych miejscami sięga 5 mm na 10 minut.
Aktywność burzowa stopniowo zmniejsza się. W ciągu najbliższych godzin burze będa jeszcze na obszarze od Małopolski i Podkarpacia po Lubelszczyznę.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


28.05.2020 14:34:00

Opis: Burze występowały głównie na wschód od pofalowanego frontu chłodnego, leżącego w pasie od Mazur przez centrum kraju po Górny Śląsk, oraz w strefie samego frontu. Na tym obszarze burzom towarzyszyły porywy wiatru do 60 km/h, a pomierzone sumy opadów wynoszą do 6 mm. Największa aktywnośc burzowa była na Podkarpaciu i Lubelszczynie. Na zachód od frontu atmosferycznego jedynie na północy woj. wielkopolskiego i w kujawsko-pomorskim były pojedyncze burze.
Do końca dnia burze będą występować głównie na obszarze od Małopolski i Podkarpacia przez woj. świętokrzyskie, Lubelszczyznę i Mazowsze po woj. podlaskie. Będą im towarzyszyć przelotne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym oraz porywy wiatru do 70 km/h. Na pozostałym obszarze będą występować przede wszystkim przelotne i jednostajne opady deszczu, jednak lokalnie, zwłaszcza pasie od Kujaw przez północną Wielkopolskę po woj. lubuskie, nie można wykluczyć pojedynczych burz.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


28.05.2020 12:40:00

Opis: Rozproszone komórki burzowe rozbudowują się we wschodniej połowie Polski, część z nich tworzy szlaki zorientowane równolegle do linii przepływu. Burzom towarzyszą opady przelotne o umiarkowanym natężeniu. Klaster komórek konwekcyjnych z pojedynczym wyładowaniem pojawił się na północy Wielkopolski w rejonie Puszczy Noteckiej.
W ciągu najbliższych godzin aktywność burzowa we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Karpatach, będzie się wzmagać.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


28.05.2020 12:02:00

Opis: W Bieszczadach i Beskidzie Niskim pojawiły się pierwsze burze. Burze występuja również na wschód od Polski.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


28.05.2020 07:24:00

Opis: Aktualnie nad Polską nie ma burz.
W strefie frontu chłodnego leżącego w pasie od Warmii przez centrum kraju po Dolny Śląsk występują opady deszczu. Front atmosferyczny przemieszcza się wolno na południowy wschód.
Kolejny komunikat zostanie wydany w momencie pojawienia się burz.

Opracowano przez: Witold Wiążewski


27.05.2020 18:41:00

Opis: Miejscami na południowym wschodzie kraju występują jeszcze komórki opadowe, ale nie generują już one wyładowań atmosferycznych. Na Podkarpaciu towarzyszą im opady deszczu o natężeniu do 10 mm na godzinę. Opady te w najbliższych godzinach będą stopniowo zanikać. Istnieje jeszcze niewielkie prawdopodobieństwo, że wieczorem w ich zasięgu pojawią się pojedyncze wyładowania atmosferyczne. W dalszej części nocy burze nie będą występować.

Opracowano przez: Kamil Walczak


27.05.2020 16:52:00

Opis: Obecnie burze występują w woj. małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Najintensywniejsze zjawiska towarzyszą burzom na Podkarpaciu, gdzie godzinowe sumy opadów deszczu sięgają 20 mm. W pozostałych dwóch województwach opady są nieco słabsze i nie przekraczają natężenia 15 mm na godzinę. Łącznie od rana lokalnie sumy opadów mogą dochodzić do 25 mm. Z burzami związane są tez porywy wiatru osiągające do 60-65 km/h (dane z posterunków telemetrycznych). Aktywność burzowa na tym obszarze będzie się utrzymywać do godzin wieczornych.

Opracowano przez: Kamil Walczak


27.05.2020 14:26:00

Opis: Rozproszone komórki burzowe licznie występują w południowo wschodniej połowie kraju i powoli przemieszczają się w kierunku południowo-zachodnim. Związane są z nimi opady deszczu o natężeniu do około 15 mm na godzinę. Lokalnie burzom może towarzyszyć opad gradu o średnicy 1-2 cm oraz porywy wiatru do 60 km/h. W najbliższych godzinach prognozuje się utrzymanie się aktywności burzowej na podobnym poziomie.

Opracowano przez: Kamil Walczak


27.05.2020 11:33:00

Opis: Pierwsze burze pojawiły się na północny wschód od Tarnowa. Burze przemieszczają się na południowy wschód i towarzyszą im opady deszczu o natężeniu 5-10 mm na godzinę. Burze liczniej występują na Ukrainie, blisko granicy z Polską. W najbliższych godzinach prognozuje się dalszy rozwój burz, głównie na krańcach południowo-wschodnich kraju.

Opracowano przez: Kamil Walczak


27.05.2020 07:14:00

Opis: Nad Polską obecnie niema burz, jedynie lokalnie na południu kraju występują przelotne opady deszczu. Kolejny komunika zostanie wydany w momencie pojawienia się burz.

Opracowano przez: Kamil WalczakMonitoring zjawisk konwekcyjnych prowadzony jest w ciągu dnia. W zależności od przebiegu warunków pogodowych wydawane są komunikaty informujące o aktualnej sytuacji. W ostatnim komunikacie (o godzinie 18.30) znajduje się także aktualizacja analizy warunków tworzenia burz na nadchodzącą noc.
sms