PL | EN
14.12.2017
06:36
14:25  (Warszawa)
2017/12/14 12:00:00 UTC
2017/12/14 13:00:00 UTC
2017/12/14 14:00:00 UTC
2017/12/14 15:00:00 UTC
2017/12/14 16:00:00 UTC
2017/12/14 17:00:00 UTC
2017/12/14 18:00:00 UTC
2017/12/14 19:00:00 UTC
2017/12/14 20:00:00 UTC
Miasta
Rzeki
Prognoza: Temperatura punktu rosy
kolor
T[°C]

Objaśnienie: Powyższy produkt przedstawia prognozowaną wartość temperatury punktu rosy na wysokości 2 m nad poziomem gruntu.

System nowcastingowy INCA „Integrated Nowcasting Through Comprehensive Analysis” jest systemem analizy oraz prognozy stanu atmosfery.
Na podstawie danych z naziemnej sieci pomiarowej IMGW-PIB (stacje SYNOP, sieć telemetryczna oraz radarowa) tworzona jest analiza warunków panujących w atmosferze. Na jej podstawie przygotowywana jest ultrakrótkoterminowa prognoza pogody „na teraz”, czyli na najbliższe kilka godzin. Jest ona oparta na numerycznej prognozie ALADIN i korygowana najświeższymi dostępnymi danymi obserwacyjnymi - czyli analizą systemu INCA.

Podstawowe parametry:

  • System INCA ma wysoką rozdzielczość horyzontalną 1km x 1km.
  • Dla wszystkich pól, poza opadem oraz opadem stałym, analiza jest opracowywana co 1 godzinę, z prognozą na najbliższe 8 godzin.
  • W przypadku pól opadowych (tj opad oraz opad stały) analiza obliczana jest co 10 minut, natomiast prognoza ma horyzont czasowy 2 godziny.


sms