PL | EN
23.03.2017
05:28
17:56  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-03-23 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Przemszy, Brynicy, Radomce, Narwi, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Bugu, Krznie, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na górnej Wiśle, na Sole, Rabie, Sanie, Wieprzu, Pilicy, Liwcu i Bzurze.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na dolnej Warcie, Drawie i Inie oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Małej Panwi, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Kwisie i Prośnie. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i górnej Warcie.


Rzeki Przymorza

Stan wody rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan średni obserwowano w ujściowym odcinku Odry, na Słupi, Łebie i Nogacie oraz lokalnie w ujściowym odcinku Wisły i na Łynie.Uwaga!

Dnia 23.03.2017 (godz. 07:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został osiągnięty na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły w Giżycku na Pisie i przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy o 10 cm. Stan ostrzegawczy został przekroczony na 16 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, na 1 stacji wodowskazowej rzek Przymorza.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej.

sms