PL | EN
13.12.2019
07:35
15:25  (Warszawa)
STACJE HYDRO
STACJE METEO
HYDROLOGIA
STAN WÓD
WISŁA
ODRA
ZBIORNIKI
GROŹNE ZJAWISKA
SUMA OPADÓW
TYG. BIUL. HYDRO.

Opis stanu wody z dnia: 2019-12-13 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej. Stan średni obserwowano na Popradzie, Bystrzycy, Krznie, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Wiśle, Sole, Skawie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Pilicy, Wkrze i Bzurze.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Ślęzie. Stan średni zanotowano na Widawie, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Kaczawie, Baryczy, Bobrze, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie. Stan niski zanotowano na Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Nie zanotowano.Uwaga!

Dnia 13.12.2019 (godz. 07:00 cz. urzędowego) nie zanotowano przekroczenia stanu alarmowego i ostrzegawczego na stacjach wodowskazowych w Polsce.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms