PL | EN
28.04.2017
05:07
19:58  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2017-04-28 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu górnej Wisły układa się w strefie wody wysokiej i średniej, w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na górnej Wiśle, Przemszy, Brynicy, Sole, Skawie, Rabie, Popradzie, Nidzie, Kamiennej, Narwi, Pisie, Krznie i Drwęcy oraz lokalnie na Dunajcu, Pilicy, Biebrzy i Liwcu. Stan niski zanotowano na lokalnie na Wisłoce, Sanie, Wisłoku i Liwcu.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Osobłodze i Drawie oraz lokalnie na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Warcie. Stan niski zanotowano lokalnie na Małej Panwi, Bobrze i Noteci.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie i Gubrze oraz lokalnie na Łynie.Uwaga!

Dnia 28.04.2017 (godz. 08:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony: na 7 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły maksymalnie w Brynicy ma Brynicy o 36 cm; na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry maksymalnie o 60 cm w Branicach na Bocznym korycie Opawy. Stan ostrzegawczy został przekroczony: na 27 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły; na 11 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry; na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczach Przymorza.


sms