PL | EN
23.01.2018
07:26
16:08  (Warszawa)

Opis stanu wody z dnia: 2018-01-23 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Narwi, Pisie, Omulwi, Drwęcy i Brdzie oraz lokalnie na Pilicy, Biebrzy, Bugu i Wkrze. Stan niski zanotowano na Sole, Tyśmienicy i Nurcu oraz lokalnie na górnej i środkowej Wiśle, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Kamiennej i Liwcu.
Zjawiska lodowe:
Całkowitą pokrywę lodową obserwowano lokalnie na Narwi i Biebrzy. Wodę na lodzie zaobserwowano lokalnie na Rabie i Omulwi. Śryż i/lub lód brzegowy zanotowano lokalnie na środkowej i dolnej Wiśle, na Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Narwi, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Bugu i Wkrze.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki obserwowano na Baryczy, środkowej i dolnej Warcie, na Noteci, Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na dolnej Odrze, na Bystrzycy i Bobrze. Stan niski zanotowano na Kłodnicy i Widawce oraz lokalnie na Małej Panwi, Ślęzie i górnej Warcie.
Zjawiska lodowe:
Nie obserwowano.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się w strefie wody wysokiej i średniej. Stan średni zanotowano na Słupi, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, Nogacie, Pasłęce i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Całkowitą pokrywę lodową obserwowano lokalnie na Węgorapie.Uwaga!

Dnia 23.01.2018 (godz. 07:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony: na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 19 cm na Jeziorze Roś w miejscowości Maldanin, na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 53 cm na rzece Obra w miejscowości Bledzew, na 1 stacji wodowskazowej dorzecza Przymorza, o 5 cm na Jeziorze Mamry w miejscowości Przystań. Stan ostrzegawczy został przekroczony na: 9 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 16 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, 1 stacji wodowskazowej Przymorza.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms