PL | EN
17.02.2019
06:45
16:54  (Warszawa)
STACJE HYDRO
STACJE METEO
HYDROLOGIA
STAN WÓD
WISŁA
ODRA
ZBIORNIKI
GROŹNE ZJAWISKA
SUMA OPADÓW
TYG. BIUL. HYDRO.

Opis stanu wody z dnia: 2019-02-17 godzina 06 UTC


Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze i Drwęcy oraz lokalnie na Przemszy, Narwi i Bzurze. Stan niski zaobserwowano na Tyśmienicy oraz lokalnie na środkowej Wiśle, na Sanie, Wieprzu i Pilicy.
Zjawiska lodowe:
Lód brzegowy obserwowano lokalnie na Popradzie i Biebrzy.


Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej. Stan wysoki obserwowano na Widawie, Nerze i Drawie oraz lokalnie na Małej Panwi, Bystrzycy, Baryczy, Warcie i Prośnie. Stan niski zanotowano lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Warcie i Noteci.
Zjawiska lodowe:
Obserwatorzy IMGW-PIB nie obserwowali zjawisk lodowych.


Dorzecza Przymorza

Stan wody w dorzeczach Przymorza układa się w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Pasłęce, Gubrze, Węgorapie i Gołdapie oraz lokalnie na Łynie. Stan niski obserwowano lokalnie na Łynie.
Zjawiska lodowe:
Obserwatorzy IMGW-PIB nie obserwowali zjawisk lodowych.Uwaga!

Dnia 17.02.2019 (godz. 07:00 cz. urzędowego) stan alarmowy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry, o 1 cm na Sąsiecznicy w miejscowości Kanclerzowice. Stan ostrzegawczy został przekroczony: na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły; na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry; na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu rzek Przymorza.
suma_opadow_tyg suma_opadow_tyg

Mapa i opis zjawisk lodowych opracowane są na podstawie informacji uzyskanej od obserwatora wodowskazowego IMGW-PIB o formie zlodzenia w rejonie stacji wodowskazowej z godz. 07:00 cz. urz. Obserwacje takie są wykonywane raz dziennie. Dokładne informacje o wielkości i rodzaju zlodzenia wzdłuż głównych rzek kraju można uzyskać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

sms