Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
08.07.2020
04:23
20:58  (Warszawa)

<< Powrót do encyklopedii
ABC przyrody w pytaniach i odpowiedziach Praca zbiorowa Reader's Digest Warszawa 2004
Arystoteles Meteorologika. O świecie; w przekładzie A. Paciorka PWN Warszawa 1982
Arystoteles Zagadnienia przyrodnicze PWN Warszawa 1980
Atlas klimatu województwa śląskiego IMGW Katowice 2000
Babikow M. Meteorologia lotnicza Wydawnictwo MON Warszawa 1951
Bac S., Rojek M. Meteorologia i klimatologia PWN Warszawa 1979
Bajkiewicz-Grabowska E, Mikulski E. Hydrologia ogólna Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1996
BattanL.J. Pogoda PWN Warszawa 1979
Blanchard C. Duncan Od kropek deszczu do wulkanów Wiedza Powszechna Warszawa 1977
Bogucki J. Biometeorologia turystyki i rekreacji AWF Poznań 2006
Boryczka J. Naturalne i antrpogeniczne zmiany klimatu Ziemi w XVII -XXI wieku Uniwersytet Warszawski Warszawa 1993
Buckley B, Hopkins E, Whitaker R. Pogoda Carta Blanca Warszawa 2007
Budyko M.I. Klimat i życie PWN Warszawa 1975
Burroughas W. J. Pogoda czy fatum Wydawnictwo Amber Warszawa 1998
Byczkowski A. Hydrologia Wyd. SGGW Warszawa 1996
Chromów S. P. Meteorologia i klimatologia PWN Warszawa 1977
Chromów S.P. Mamontowa U. Meteorologiczeskij stowar Gidrometeoizdat Leningrad 1968
Crowe P.R. Problemy klimatologii ogólnej PWN Warszawa 1987
Czajewski J. Meteorologia dla żeglarzy Oficyna Wyd. Almapress Warszawa 2001
Czajewski J. Meteorologia żeglarska WKiŁ Warszawa 1988
Czerwiński J., Dubicki A., Głowicki B., Krzaczkowski P., Kondal K. Wysokogórskie obserwatorium pomiarowe na Śnieżce Biblioteka Monitoringu Środowiska Wrocław
1995
Dunlop S. Pogoda. Seria porad Świat książki Warszawa 2003
DunlopS. Pogoda Wyd.Septem Warszawa 2010
Durschmied E. Jak pogoda zmieniała losy wojen i świata Wydawnictwo Amber Warszawa 2001
Dziewulska-Łosiowa A. Ozon w atmosferze PWN Warszawa 1981
Eagleson P.S. Hydrologia dynamiczna PWN Warszawa 1978
Encyklopedia fizyki współczesnej PWN Warszawa 1983
Encykolpedia Warszawy Wyd.Nauk.PWN Warszawa 1994
Ficker Heinrich 0 pogodzie PWN, Biblioteka Problemów Warszawa, 1958
FlaneryT. Twórcy pogody CKA Gliwice 2007
Flemming G. Klimat-środowisko-człowiek PWRiL Warszawa 1984
Garnier B.J. Podstawy klimatologii WMO 1992, IMGW Warszawa 1996
Gazeta Obserwatora IMGW, dwumiesięcznik, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW Warszawa 1948-2008
Girguś R., Strupczewski W. Wyjątki ze źródeł histroycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydro­meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI PIHM.Wyd. Ki Ł Warszawa 1965
Glossary of Meteorology American Meteorology Society Boston, Massachust 2000
Gody R.M., Walker J.C.G. O atmosferach Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1978
Godzik S., Htawoczka S., Poborski P. Smog-przyczyny-skutki-przeciwdziałania Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska Warszawa 1995
Greenler R. Tęcze, glorie i halo Prószyński i S-ka Warszawa 1998
Grela Jerzy, Słota Henryk, Zieliński Jan (Red) Monografia powodzi - lipiec 1997. Dorzecze Wisły IMGW Warszawa 1999
Grela Jerzy, Słota Henryk, Zieliński Jan (Red) Monografia powodzi - lipiec 1997. Dorzecze Odry IMGW Warszawa 1999
Gumiński R. Meteorologia i klimatologia dla rolników Warszawa 1954
Haber F. Vademecum żeglarza i sternika jachtowego Wydawnictwo Barsen Warszawa 2001
Hackel H. Atlas chmur Wyd. RM Warszawa 2008
Hamblyn R. Wielka księga chmur Wyd. RM Warszawa 2010
Hamblyn R. Atlas niezwykłych chmur Wyd. RM Warszawa 2010
Hawks Ellison Dziwy powietrza i wody Trzaska, Evert i Michalski S.A. Warszawa 1935
Hodgson M. Prognozowanie pogody wyd. RM Warszawa 2008
Holec M. Tymiański P. Podstawy meteorologii i nawigacji meteorologicznej Wyd Morskie Gdańsk 1973
http://www.forum.linum.pl/miedzynarodowy_slownik_hydrologiczny/indexpo.htm 20 kwietnia 2010
http://www.wmo.int/pages/themes/topics_en.html 21 kwietnia 2010
Hutchinson Stephen, Hawkins E. Lawrence Oceany Carta Blanca Warszawa 2007
Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich. Fizyka wyd.Nauk-Tech. Warszawa 1985
International meteorological Vocabulary WMO Genewa
Iribarne J.V., ChoH.-R. Fizyka atmosfery PWN Warszawa 1988
Janiszewski F. Instrukcja dla stacji meteorologicznych IMGW Warszawa 1988
Janiszewski F. Instrukcja dla posterunków meteorologicznych IMGW Warszawa 1988
Janiszewski F. Wskazówki dla posterunków opadowych Wyd.Kom. I Łczn. Warszawa 1975
Jankowiak J. (red.) Biometeorologia człowieka PZWL Warszawa 1976
Kachelmann J., Schópfer S. Jak przewidywać pogodę, meteorologia dla każdego KDC Warszawa 2006
Kaczanowski Leonard Analiza i prognoza pogody dla lotnictwa DWOPK Warszawa 1987
Kaczorowska Z. Pogoda i klimat WSziP Warszawa 1977
KaiserM. Jak pogoda wpływa na zdrowie Bauer-Weltbild Media Warszawa 2006
Kietczewski B., Bogucki J. Zarys biometeorologii sportu "Sport i turystyka" Warszawa 1972
Klein P. (tłum. Merecki M.) Meteorologia ogólna Warszawa 1915
Klejnowski R. Atlas pogody Pascal Warszawa 2008
Klejnowski R. Poradnik meteorologa lotniczego, cz II DWIOPK Warszawa 1983
Klejnowski R. Cyklony i cyklogeneza na zdjęciach satelitarnych DWIOPK Warszawa 1984
Klejnowski R. i inni Metody satelitarne w meteorologii DWOPK Warszawa 1987
KotobkowN. Przewiywanie pogody Książka i Wiedza Warszawa 1950
KopcewiczT. O głównych kierunkach rozwoju meteorologii światowej w ostatnim 50-leciu Wiad. Służby Hydr i Met. TomV(XVII), 1969, z 4(80) Warszawa 1969
KosibS., Pyka J.L. Wyniki obserwacji i pomiarów obłoków srebszystych w Polsce w 1968 r. Przegląd geofizyczny, z.3-4, rocznik XIV (XXII), 1970 DTG, Warszawa 1970
Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E. Podstawy hydrometeorologii Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2008
Kossowska-Cezak U., i in. Meteorologia i klimatologia, pomiary, obserwacje, opracowania Wydawnictwo Naukowe PWN Łódź 2000
Kossowska-Cezak U. Podstawy meteorologii i klimatologii Wyd. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin Warszawa 2007
Kostin S. Podstawy meteorologii PWN Warszawa 1956
Kowalczak P. Konflikty o wodę Wyd. Kurpisz S.A. Drzeźmierowo 2007
Koztowska-Szczęsna T„ Krawczyk B., Kuchcik M. Wpływ Środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Warszawa 2004
Kożuchowski K. Atmosfera, klimat, ekoklimat Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998
Kret J. Kret na pogodę G+J GRUNER+JAHR Warszawa 2005
Krótkoterminowe prognozy pogody dla lotnictwa DWLOiP Poznań 1995
Kundzewicz Z.W., Kowalczak P. Zmiany klimatu i ich skutki Wyd. Kurpisz S.A. Poznań 2008
Lisowski Konstanty Zarys meteorologii ogólnej wraz z instrukcją dla stacyj meteorologicznych sieci polskeij Księgarnia Geograficzan "Orbis" Kraków 1925
Lityńska Z., Lapeta B, Wolska H. Indeks UV a człowiek I MG W Warszawa 2001
Lityński J Liczbowa klasyfikacja typów cyrkulacji i typów pogody dla Polski Prace PIHM, z.97 Warszawa
Lockwood J.G. Procesy klimatotwórcze PWN Warszawa 1984
Lorenc Halina Atlas klimatu Polski IIMGW Warszawa 2005
Lorenc Halina Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce IMGW Warszawa 1996
Lorenc Halina Zasoby wiatru w Polsce IMGW Warszawa 1992
Lorenc Halina (red) Studia nad 220-letnią (1779=1998) serią teemperatury powietrza w Warszawie oraz ocena jej wiekowych tendencji IMGW Warszawa 2000
Macdougall Doug Zamarznięta Ziemia Historia dawnych i przyszłych epok lodowcowych Prószyński i S-ka Warszawa 2007
Madany A. Promieniowanie i dynamika atmosfery Wyd.Politechniki Warszawskiej Warszawa 1977
Makhower Z.M. Tropoauza DWOPK Warszawa 1984
Marks Andrzej Tajemnica pioruna kulistego Krajowa Agencja Poznań 1984
Martyn D. Klimaty kuli ziemskiej Wydawnictwo PWN Warszawa 1995
Matuszko D. Chmury, klasyfikacja, rozpoznanie, pogoda Wyd. U.J. Kraków 2003
Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, cz. 1 IMGW Warszawa 2005
Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, cz. 5 IMGW Warszawa 2009
Michalczewski J. Dorobek naukowy służby w zakresie meteorologii Wiad. Służby Hydr i Met. TomV(XVII), 1969, z 4(80) Warszawa 1969
Michelson D, Einfalt T, Holleman I., Gjertsen U., Friedrich K., HaaseG., Lindskog m., Jurczyk A. Kontrola jakości danych z radarów meteoroloogicznych w Europie IMGW Warszawa 2007
Mierzwiński Adam 1000 słów o ekologii i ochronie środowiska Wyd Bellona Warszawa 1991
Międzynarodowy Atlas Chmur WMO 1956. IMGW 1987 Wyd. Geologiczne Warszawa 1987
Międzynarodowy Atlas Chmur WMO 1956 PIHM Warszawa 1959
Międzynarodowy Słownik Hydrologiczny Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001
Molga M. Meteorologia rolnicza Państ. Wyd. Rol. I Leśne Warszawa 1980
Moszkowicz S. Meteorologia radarowa IMGW Warszawa 2003
Mozdyniewicz W. Loty falowe Wydawnictwa Komunikacii i Łączności Warszawa, 1976
Nowa encyklopedia powszechna Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1996
Okołowicz W. Klimatologia ogólna PWN Warszawa
Osos J. Pogodoznawstwo dla zmotoryzowanych Wyd.Kom. i Łączności Warszawa 1975
Ostrowski M. Meteorologia dla lotnictwa sportowego Aeroklub Polski Warszawa 1999
Osuchowska-Klein B. Osuchowska-Klein B. Prognostyczne aspekty cyrkulacji atmosfervcznei nad Polska Katalog typów cyrkulacji atmosferycznej Prace PIHM, z.7 IMGW, Wyd. Kom. I Łączności Warszawa Warszawa 1955 1978
113 Osuchowska-Klein B. Związek między temperaturąa cyrkulacją atmosferyczną Materiały Badawcze, Seria Meteorologia 17, IMGW Warszawa 1992
Parczewski W. Zarys historii meteorologii w Polsce (od X do XIX wieku) Przegl Meteorologi. I Hydrolog. Eocznik 1948, z. 1, 2-4 oraz rocznik 1949 1948,1949
PettersenS. Zarys meteorologii PWN Warszawa 1964
Pietkiewicz S. Klimaty kuli ziemskiej PZWS Warszawa 1946
117 PinoL. Klimat Dom Wydawniczy Bellona Warszawa 2000
Popławska A., Rawa Z. Meteorologia ogólna, Meteorologia IMGW Warszawa 2003
Praca zbiorowa Bioklimat uzdrowisk polskich WKiŁ Warszawa 1978
Prawdzie K. Meteorologia i klimatologia morska Akademia Rolnicza w Szczecinie Szczecin 1981
Preś J. Zarządzanie ryzykiem pogodowym CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe Warszawa 2007
Pruchnicki J. Metody opracowań klimatologicznych Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa 1977
Pruchnicki J. W sprawie pojęć dotyczących globalnych zmian klimatu Wiad. IMGW, tom XXII(XVII)z4 1999 r Warszawa
Radomski Cz. Agrometeorologia PWN Warszawa 1977
Retallack B.J. Podstawy meteorologii IMGW Warszawa 1991
Riezanow A. I. Wielkie katastrofy w historii Ziemi PWN Biblioteka Warszawa 1986
Rojecki A. W pięćdziesiątą rocznicę powstania polskiej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej Przegląd geofizyczny, z.2, rocznik XIV (XXII), 1969 PTG, Warszawa 1969
Rojecki A. O obserwacjach meteorologicznych w Warszawie w wiekach XVII-XIX Przegląd geofizyczny, z.1, rocznik XIII (XXI), 1968 PTG, Warszawa 1968
Roth G.D. Pogoda i klimat Śwait książki Warszawa 2000
Różycki O. Pogoda Nie tylko dla wędkarzy Książka i Wiedza Warszawa 2002
Rudź M. Atlas nieba Wydawnictwo Pascal Bielsko-Biała 2007
Sapożnikowa S. Mikroklimat i klimat lokalny Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa 1953
Schmidt M. Meteorologia dla potrzeb szybownictwa WKiŁ Warszawa 1982
Schmuck A. Zarys hydrometeorologii Wyd. Naukowe PWN Wrocław Warszawa 1966
Schmuck A. Zarys klimatologii Polski PWN Warszawa 1959
Schoenwiese Ch-D Klimat i człowiek Prószyński i S-ka Warszawa 1999
Słownik Meteorologiczny pod red, T, Niedźwiedzia PTG, IMGW Warszawa 2003
Sorbjan Z Meteorologia dla każdego Prószyński i S-ka Warszawa 2001
Sorbjan Z. Pogoda dla koneserów, czyli fakty, mity , onowieści i anendotv meteoroloniczne Wydawnictwo Meteor Warszawa 2004
Spar J Ziemia, morze, powietrze PWN Warszawa 1967
Stachlewski W. Zubek A. Satelitarne badanie Ziemi PWN Biblioteka Warszawa 1985
Stachlewski W. Klimat Przeszłość, teraźniejszość, klimat PWN, Biblioteka Warszawa 1978
Stankowski W. Cztery postaci wody na Ziemi Nasza Księgarnia Warszawa 1988
Strauch E. Metody i przyrządy pomiarowe w meteorologii i łwdroloaii PWN Warszawa 1972
Strauch E. Meteorologia a środowisko PWN Warszawa 1975
Tamulewicz J. Pogoda i klimat Ziemi. Wielka encklopedia aeoarafii świata tom V wydawnictwo Kurpisz, wvd 1 Poznań 1997
Technical Regulations Basic Documents No. 2, Volume II -Meteoroloaical Service for International Air WMO-No. 49 Genewa 2007
The Encyclopedia of Climatology Van Nostrand Reinhold Company Inc, New York, 1QR7
Tomanek J. Meteorologia i klimatologia dla leśników Państ. Wyd. Roi. I Leśne Warszawa 1966
Trojan P. Bioklimatologia ekologiczna PWN Warszawa 1985
Trzeciak S. Meteorologia morska z oceanografią Wysawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2009
Tyczka Sabina, Ponikowska Sabina Człowiek, pogoda, kliamat PZWL Warszawa 1983
Ustrnul Z.,Czekierda D. Atlas ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz sytuacji synoptycznych w Polsce IMGW Warszawa
Vasiliew A.A. Abramowicz K.G. (red) Krótkoterminowe prognozy pogody dla lotnictwa DWLiOP Poznań 1995
Vockenhuber H. Ozon - bomba zegarowa Oficyna Wydawnicza Warszawa 1995
Walczewski J. Rakiety meteorologiczne i ich eksploatacja WkKiL Warszawa 1972
Wege K. Pogoda. Zjawiska i przyczyny Oficyna Wyd. MULTICA Warszawa
Wielka Encyklopedia PWN Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2002
Winogradów B.W. Satelitarne metody badania środowiska nr7\/rodnic7eno PWN Warszawa 1983
Wiszniewiczowa Maria Klimat w nauczaniu geografii Wydawnictwa Szkolne i Pedaaoaiczne Warszawa, 1975
Wojtusiak J. Roman Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt PWN Warszawa, Kraków 1986
Woś A. Meteorologia dla geografów Wyd.Naukowe PWN Warszawa 1996
Woś A. Klimat Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999
Woś A. ABC meteorologii Wyadawnictwo Naukowe AUM Poznań 1995
Young Helen Pogoda Elipsa Wwarszawa 1999
Zagrożenia naturalne praca zbiorowa (Barszczyńska M., Bogdanowicz E., Chudy Ł, Karzyński M., Konieczny R., Krawczyk M, Ordak A., Rataj C, Sasim M, Sztobryn M.) IMGW Warszawa 2003
Załącznik 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, Służba meteorologiczna dla międzynarodowej żeglugi powietrznej Wydanie szesnaste 2007
Podręcznik krótkoterminowych prognoz pogody cz I i cz II WKiŁ Warszawa 1969
Poradnik meteorologa lotniczego, cz I DWOPK Warszawa 1982
Wpływ chmur i ograniczonej widzailności na loty DWL Poznań 1980
Zwieriew A.S. Meteorologia synoptyczna WKiŁ Warszawa
Żmudzka Elwira Zmienność zachmurzenia nad Polską i je uwarunkowania cvrkulacvine (1951- 9000) Wydawnictwa UW Warszawa 2007
sms
Nowy serwis pogodowy