PL | EN
18.06.2019
04:11
21:02  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
GLACJAŁ

< Powrót

Okres zlodowacenia obejmujący powstawanie i powiększanie się zasięgu lodowców. W czasie trwania glacjału, wskutek wiązania przez lądolody znacznych ilości wody, poziom mórz światowych ulegał znacznym obniżeniom, co prowadziło do regresji mórz.


Literatura


sms