PL | EN
29.03.2020
06:13
19:07  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
GAZETA OBSERWATORA IMGW

< Powrót

Czasopismo wychodzące od 1948 r.; początkowo (od 1948 r.) jako miesięcznik-Gazeta Obserwatora PIHM, potem jako Gazeta Obserwatora IMGW, od 1986 r. jako dwumiesięcznik, a od 2007 r. jako kwartalnik. Gazeta Obserwatora powstała w pierwszych latach po wojnie, jednocześnie z organizacją służby hydrologiczno-meteorologicznej na terenie Polski, miała pełnić rolę czasopisma popularnonaukowego, szerzyć wiedzę z dziedziny hydrologii i meteorologii, pogłębiać wiadomości, być poradnikiem zawodowym dla obserwatorów meteorologicznych. Głównym inicjatorem powstania i pierwszym redaktorem Gazety był Marian Molga. W latach późniejszych wprowadzono nowe działy, kontynuując jednocześnie główne zamierzenie-rozpowszechnianie wśród czytelników rozwijającej się wiedzy hydrologicznej i meteorologicznej, oraz informowanie o roli służby obserwacyjnej.


Literatura


sms