PL | EN
30.03.2020
06:11
19:09  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
GAMET

< Powrót

Prognoza obszarowa zredagowana przy użyciu obowiązujących skrótów tekstu otwartego (zaaprobowanych przez ICAO), dla niskich poziomów lotu, dla regionu informacji powietrznej lub jego podobszaru, przygotowana przez biuro meteorologiczne wyznaczone przez odnośną władzę meteorologiczną i wymieniana z biurami meteorologicznymi w sąsiednich regionach informacji powietrznej, zgodnie z porozumieniem pomiędzy odnośnymi władzami meteorologicznymi.


Literatura


sms