PL | EN
01.04.2020
06:06
19:12  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
DIAGRAM ADIABATYCZNY

< Powrót

Diagram składający się z linii oznaczających ciśnienie atmosferyczne, wilgotność względną i temperaturę potencjalną powietrza. Wszystkie linie narysowane są w takich zależnościach, przy których spełnione są prawa termodynamiki. Przykładami takich diagramów są m.in. Skew-t i Stüve. Tego typu wykresy są używane do wykreślania radiosondaży, aby ocenić m.in. zmiany temperatury powietrza i temperatury punktu rosy wraz ze wzrostem wysokości. Jest to bardzo przydatne narzędzie do oceny niestabilności panującej w troposferze.


Literatura


sms