PL | EN
19.01.2019
07:31
16:01  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
CENTRALNE LABORATORIUM APARATURY POMIAROWEJ IMGW-PIB

< Powrót

CLAP ,wzorcuje i sporządza świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru oraz przepływu w rzekach i kanałach otwartych, w zakresie możliwości pomiarowych laboratorium i zgodnie z zaleceniami WMO. Ma Certyfikat Akredytacji nr AP 126 potwierdzający spełnienie przez laboratorium wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących”. będący dowodem zachowania spójności pomiarowej z wzorcami krajowymi i międzynarodowymi, a także potwierdzający wiarygodność wyników wzorcowania laboratorium.


Literatura


sms