PL | EN
09.04.2020
05:48
19:26  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
WODNY BILANS

< Powrót

Zestawienie obiegu wody w przyrodzie na poszczególnych obszarach (np. dorzecze, zlewisko ), z rozróżnieniem na przychody i rozchody (odpływy). Na zamknięty cykl obiegu wody w przyrodzie składają się: 1- parowanie otwartych powierzchni wodnych lub parowanie z gruntu oraz transpiracja roślin, 2 - unoszenie pary wodnej ku górze drogą prądów wstępujących ruchów turbulencyjnych. 3 - przenoszenie pary wodnej na wielkie odległości wraz z masami powietrza, których właściwości się zmieniają przy zmianach zawartości pary wodnej, 4 - kondensacja, skraplanie pary wodnej 5 - narastanie elementów chmury do takich rozmiarów że spadają w postaci opadów. 6 - zasilanie opadami wód stojących i płynących, spływ po powierzchni gruntu, wsiąkanie w głąb, a w gruncie - przepływ podziemny i wreszcie parowanie zamykające cykl krążenia wody.


Literatura


sms