PL | EN
18.08.2019
05:22
19:56  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
UNFCCC

< Powrót

United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjęta w 1992 r. w Rio de Janerio. Jej celem jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.


Literatura


sms