PL | EN
25.05.2019
04:25
20:40  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
UNFCCC

< Powrót

United Nations Framework Convention on Climate Change - Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjęta w 1992 r. w Rio de Janerio. Jej celem jest doprowadzenie do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.


Literatura


sms