PL | EN
19.02.2020
06:41
16:58  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
SKALA FAHRENHEITA

< Powrót

Jedna ze skal pomiaru temperatury stosowana w niektórych krajach anglosaskich. Zaproponowana przez Daniela Gabriela Fahrenheita, w której od 1724 r. 0°F to temperatura mieszaniny wody i lodu z salmiakiem lub solą, 32°F to temperatura topnienia lodu, a 212°F to temperatura wrzenia wody. Przeliczanie:
t°Fahrenhaita = 9/5t°Celsjusza + 32
t°Celsjusza = (5/9 t°Fahrenheita - 32).


Literatura


sms