PL | EN
21.11.2019
07:05
15:38  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
ATMOSFERYKI

< Powrót

Zakłócenia elektromagnetyczne w paśmie częstotliwości radiowych powstające w atmosferze w postaci nieregularnych krótkotrwałych impulsów, głównie na skutek wyładowań atmosferycznych. Wykazują zależność od stanu jonosfery i aktywności słonecznej. Rozróżnia się atmosferyki rónikowe - związane głóniez konwekcją wewnątrz chłodnych mas w szerokościach rónikowych i atmosferyki frontowe - głónie w strefie frontów chłodnych.


Literatura


sms