PL | EN
25.08.2019
05:34
19:41  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
ATMOSFERY SKŁADNIKI ZMIENNE

< Powrót

Składniki powietrza o zmiennej zawartości w czasie i przestrzeni, zwane również domieszkami, np. para wodna, ozon, freony, siarkowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu.


Literatura


sms