PL | EN
22.11.2019
07:06
15:37  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
AEROZOL ATMOSFERYCZNY

< Powrót

Stałe i ciekłe cząstki w atmosferze w stanie zawieszonym, takie jak: kropelki wody, kryształki lodu, pył wulkaniczny, pyły z pożarów i pustyń, spalane i rozpraszane meteory. Odgrywają istotną rolę w procesach kondensacji pary wodnej, osłabiając dopływ promieniowania słonecznego. W rozkładzie wielości aerozoli wyróżnia się 3 charakterystyczne grupy cząstek: cząstki Aitkena (r<0.05 mm), cząstki małe (0.050.5mm). Szczególnie istotne znaczenie w atmosferze z klimatycznego punktu widzenia mają ostatnie dwa typy cząstek.


Literatura


sms