PL | EN
25.08.2019
05:34
19:41  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
MONSUNOWY KLIMAT, MONSUNY

< Powrót

Klimat charakteryzujący się sezonową (przełom zimy i lata oraz lata i zimy) zmianą kierunku wiatrów w dolnej troposferze. Monsuny występują głównie w strefie międzyzwrotnikowej w obrębie Oceanu Indyjskiego, stanowią element ogólnej cyrkulacji atmosfery, chociaż zasięg ich jest strefowy. Przyczyną cyrkulacji monsunowej jest letnie ogrzanie lądu i silne jego wychłodzenie zimą w porównaniu z mniej zmienną temperaturą wód przypowierzchniowych otaczających Azję oraz okresowa zmiana ośrodków działania atmosfery nad zwartymi powierzchniami lądowymi (zimą – wyż, latem – niż).


Literatura


sms