PL | EN
07.06.2020
04:13
20:56  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
METEOROLOGICZNA ASYMILACJA DANYCH

< Powrót

Przetwarzanie danych z pomiarów i obserwacji meteorologicznych do postaci pozwalającej na użycie ich w numerycznej prognozie pogody. Polega na kontroli i weryfikacji danych (odrzucenie danych obarczonych błędem pomiaru lub transmisji), przyjęciu danych wyjściowych do modelu prognostycznego, a następnie na zasilaniu biegnącej już prognozy nowymi nadchodzących danymi. W procedurach asymilacji danych wykorzystuje się rachunek wariacyjny. Asymilacji danych używa się m.in. do globalnych i lokalnych map synoptycznych, wielkości niezmierzonych (wiatr ageostroficzny, pionowe profile), wyznaczania wielkości ruchu pionowego, inicjalizacja prognozy kalibracji, oceny jakości obserwacji, walidacji i oceny modeli.


Literatura


sms