PL | EN
04.04.2020
05:59
19:17  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
KONWEKCJA ATMOSFERYCZNA

< Powrót

Przemieszczanie się porcji powietrza z jednego poziomu na drugi pod wpływem działania sił ciężkości i wyporu hydrostatycznego, wynikających z różnicy ciężaru właściwego niejednakowo ogrzanych części ośrodka. Ruchy konwekcyjne zachodzą w górę i w dół, przy czym częściej pod pojęciem konwekcji rozumie się ruchy wstępujace. Prądy wstępujące ze składowymi pionowymi od kilku do 30-40 m/s prowadzą do powstania chmur konwekcyjnych. W zależności od wielkości prądów wstępujących i zawartości pary wodnej chmury kłębiaste osiągają różną rozciągłość pionową.


Literatura


sms