PL | EN
02.04.2020
06:04
19:14  (Warszawa)
Abecadło pogodowe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z
KLĘSKI ŻYWIOŁOWE,

< Powrót

Katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu większej liczbie ludności, mogące wywołać poważne zakłócenia gospodarki narodowej; najgroźniejsze to: powodzie, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, susze, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.


Literatura


sms