Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
02.07.2020
04:18
21:02  (Warszawa)
Prognoza obciążenia cieplnego organizmu człowieka według UTCI
Dzisiaj
02:00
05:00
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
Jutro
Skala oceny obciążenia cieplnego organizmu człowieka wg UTCI
Kategoria Opis Podstawowe objawy fizjologiczne Podstawowe rekomendacje
4 ekstremalne obciążenie gorącem pocenie nieefektywne, stopniowe przegrzanie organizmu

Nawet krótki pobyt w terenie otwartym będzie silnie obciążał organizm i może skutkować niewydolnością procesów regulacji temperatury ciała. Pobyt w terenie otwartym dzieci, osób starszych oraz osób ze schorzeniami jest niewskazany.

Konieczne jest

 • bezwzględne unikanie wysiłku fizycznego,
 • okresowe schładzanie powierzchni ciała,
 • uzupełnianie płynów w ilości powyżej 0.5l/h (2 szklanki/ godz.),
 • unikanie pobytu w terenie otwartym, a jeśli jest on konieczny to przebywać w miejscach zacienionych
  i przewiewnych,
3 bardzo silne obciążenie gorącem intensywne wydzielanie potu, wzrost temperatury wewnętrznej ciała po 30 min ekspozycji
w terenie otwartym

Konieczne jest

 • ograniczenie aktywności fizycznej,
 • uzupełnianie płynów w ilości minimum powyżej 0.5l/h (2 szklanki/ godz.),
 • okresowy pobyt w warunkach klimatyzowanych lub
  w miejscach zacienionych i przewiewnych
 • ograniczenie pobytu w terenie otwartym
  do niezbędnego minimum, zwłaszcza dzieci
  i osób starszych oraz chorych.
2 silne obciążenie gorącem nasilenie pocenia, wzrost temperatury wewnętrznej po 2h ekspozycji w terenie otwartym

Należy

 • zmniejszyć wysiłek fizyczny,
 • uzupełniać płyny w ilości powyżej 0.25l/h (1 szklanka/ godz.),
 • korzystać z miejsc zacienionych  i przewiewnych w  czasie pobytu w terenie otwartym,
 • rozważyć ograniczenie pobytu w terenie otwartym dzieci
  i osób starszych oraz chorych.
1 umiarkowane obciążenie gorącem wilgotnienie skóry, możliwe pocenie się
po 30 min ekspozycji
w terenie otwartym

Zaleca się

 • uzupełnianie płynów, minimum 0.25l/h (1 szklanka/ godz.).
0 brak obciążeń cieplnych komfort termiczny Procesy fizjologiczne są wystarczające do zachowania równowagi cieplnej organizmu, stąd nie wprowadza się dodatkowych rekomendacji.
-1 niewielkie obciążenie zimnem marzną ręce

Pożądane jest

 • używanie rękawiczek i odpowiedniego nakrycia głowy w celu ochrony przed wychłodzeniem (nawet w okresie krótkiej ekspozycji w terenie otwartym).
-2 umiarkowane obciążenie zimnem szczypanie w policzki po 2 h ekspozycji w terenie otwartym

Zaleca się

 • odpowiednią ochronę skóry twarzy (użycie kremu),
 • zabezpieczenie kończyn przed wychłodzeniem,
 • zwiększenie aktywności fizycznej w razie dłuższego pobytu na zewnątrz.
-3 silne obciążenie Szczypanie w policzki już po 30 min ekspozycji w terenie otwartym, po 2h drętwienie skóry twarzy

Należy

 • zabezpieczyć skórą twarzy (użycie kremu, osłonięcie twarzy) w okresie pobytu w terenie otwartym,
 • zastosować odzież o zwiększonej termoizolacyjności,
 • zwiększyć aktywność fizyczną jeśli konieczny jest dłuższy pobyt na zewnątrz, w jednym miejscu,
 • ograniczyć pobyt w terenie otwartym do niezbędnego minimum, zwłaszcza dzieci i osób starszych oraz chorych.
-4 bardzo silne obciążenie zimnem ból i drętwienie skóry twarzy już po 30 min ekspozycji w terenie otwartym, po 2h ekspozycji prawdopodobne wystąpienie odmrożeń, dreszcze

Konieczne jest

 • zwiększenie termoizolacyjności a także wiatrochronności stosowanej odzieży ,
 • skuteczna ochrona twarzy i kończyn,
 • ograniczenie czasu przebywania w terenie otwartym do niezbędnego minimum, a jeśli pobyt na zewnątrz jest konieczny to zwiększenie  aktywność w celu wytworzenia dodatkowego ciepła metabolicznego,
-5 ekstremalne obciążenie zimnem odmrożenia prawdopodobne już po 30 min ekspozycji w terenie otwartym, po 2h ekspozycji odmrożenia pewne

Nawet krótka ekspozycja w terenie otwartym będzie silnie obciążająca. Dłuższa ekspozycja, przy braku odpowiedniej ochrony, wiązać się będzie z wystąpieniem odmrożeń! Dzieci, osoby starsze
i chorzy nie powinny przebywać poza ogrzewanymi pomieszczeniami.

Konieczne jest

 • zredukowanie czasu ekspozycji w terenie otwartym
  do bezwzględnego minimum,
 • zwiększenie termoizolacyjności i wiatrochronności odzieży,
  jeśli pobyt w terenie otwartym jest nieunikniony to wymagane jest  zwiększenie aktywności fizycznej .
Opracowano na podstawie: Błażejczyk i in., 2010, UTCI - nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82 (1): 49-71
Opis produktu
Prognoza powstała na podstawie danych modelowych.

UTCI (Universal Thermal Climate Index) to najnowszy, kompleksowy
i obiektywny wskaźnik biotermiczny
do oceny obciążeń cieplnych organizmu człowieka. Wskaźnik UTCI [°C] jest definiowany jako temperatura ekwiwalentna,
przy której w warunkach modelowych podstawowe parametry fizjologiczne organizmu przyjmują takie same wartości
jak w warunkach rzeczywistych. Podstawę wyznaczania UTCI stanowią obliczenia bilansu cieplnego człowieka, w danych warunkach meteorologicznych, gdzie uwzględnia się m.in. takie elementy jak temperatura powietrza, prędkość wiatru czy ciśnienie pary wodnej.

Objawy fizjologiczne i rekomendacje prezentowane w tabeli dotyczą osób zdrowych, które w okresie ekspozycji w terenie otwartym, są ubrane odpowiednio do panujących warunków termicznych.
W przypadku osób chorych, w tym
z zaburzeniami gospodarki cieplnej organizmu, poza rekomendowanymi zachowaniami może być konieczne wprowadzenie dodatkowych działań ochronnych.
sms
Nowy serwis pogodowy