Przekierowanie na stronę za: 5 sekund
PL | EN
02.07.2020
04:18
21:02  (Warszawa)
Prognoza strat wody z organizmu człowieka publikowana jest dla wybranych terminów dnia oraz z uwzględnieniem charakteru aktywności fizycznej – wybór kryteriów wyświetlania zamieszczono nad mapą.

W menu po prawej stronie zamieszczono zakładki z dodatkowymi przydatnymi informacjami na temat konsekwencji ubytku wody z organizmu. X

Prognozowane straty wody z organizmu (g/godz.)
Prognozowane straty wody z organizmu (g/godz.)
Dzisiaj
02:00
05:00
08:00
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
Jutro
plażowanie i odpoczynek
spacery
biegi
Osoba zaaklimatyzowana Osoba niezaaklimatyzowana
SW a narażenie organizmu
na przegrzanie i odwodnienie
Osoba zaaklimatyzowana Osoba niezaaklimatyzowana
SW a narażenie organizmu
na przegrzanie i odwodnienie
• STRATY WODY Z ORGANIZMU - PROGNOZA • ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE PŁYNÓW • RYZYKO ODWODNIENIA ORGANIZMU • JAK PRZECIWDZIAŁAĆ ODWODNIENIU
Opis produktu
Prognoza powstała na podstawie modelowych danych meteorologicznych.
Wskaźnik SW określa modelowe straty wody
z organizmu (g/godz) w wyniku pocenia się.Podstawę wyznaczania SW stanowią obliczenia bilansu cieplnego człowieka (model Menex) w danych warunkach meteorologicznych. Dodatkowo uwzględniane są warunki ekspozycji słonecznej oraz poziom metabolizmu i aktywności fizycznej.

Na mapach głównych zamieszczono informacje o stratach wody (g/godz.) z organizmu dla warunków pogodowych prognozowanych w danej porze dnia. Aby właściwie określić ilość wody jaka odpowiada stratom
w wyniku pocenia się należy wybrać formę najlepiej definiującą natężenie wysiłku fizycznego: niewielkie (np. plażowanie), umiarkowane (np. spacer), duże (np. biegi) oraz wskazać miejsce pobytu w terenie otwartym (miejsce słoneczne lub zacienione).
Na mniejszych mapach zamieszczono ostrzeżenia o ryzyku odwodnienia, według standardów określonych
w normie ISO/DIS/7933.

Chwilowe i rzeczywiste wartości wskaźnika SW mogą być znacznie wyższe, dlatego prognozowane wartości należy traktować jako orientacyjne. Woda tracona
z organizmu w wyniku pocenia się stanowi jedynie część płynów jakie ubywają codziennie z organizmu.
W warunkach obciążenia termicznego straty te jednak rosną, ponieważ aby uchronić organizm przed przegrzaniem, wzrasta intensywność pocenia się. Pocenie się jest jednym
z podstawowych mechanizmów fizjologicznych adaptacji organizmu
do funkcjonowania w warunkach gorąca. Pobyt w takim środowisku wiąże się
ze wzrostem ryzyka odwodnienia organizmu i wymaga właściwego uzupełniania płynów i elektrolitów. Należy pamiętać, że całkowita ilość płynów (w tym zawartych
w pokarmach) koniecznych
do uzupełnienia w codziennej diecie jest większa niż wartość kompensująca jedynie straty na pocenie się.
W warunkach neutralnych termicznie
i przy niewielkiej aktywności fizycznej, w normach żywieniowych, zalecane jest spożycie (w pokarmach i płynach łącznie) około 2 litrów wody dziennie dla kobiet i 2.5 l dla mężczyzn. Indywidualne zapotrzebowanie
na wodę może być zróżnicowane
i zależne od wielu dodatkowych czynników.

Obliczenia strat wody z organizmu wykonano wykorzystując model MENEX – model wymiany ciepła pomiędzy człowiekiem
a otoczeniem. Błażejczyk i Kunert, 2011: Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji
i turystyki w Polsce, PAN IGiPZ, Monografie 13, Warszawa
sms
Nowy serwis pogodowy