PL | EN
20.10.2019
07:08
17:33  (Warszawa)
Witamy w dziale Biometeo,X

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z prognozą biometeorologiczną i komentarz na dwa kolejne dni – wybór dnia nad mapą.

Zapraszamy również do korzystania z pozostałych prognoz: obciążenia cieplnego organizmu, subiektywnego odczucia termicznego, strat wody z organizmu a także przydatnych informacji na temat warunków ekspozycji słonecznej. Produkty te są dostępne po kliknięciu na odpowiednią zakładkę w górnym menu strony, na zielonym polu.
Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej
Dziś
Jutro
Pokaż komentarz
Opracowano:  18.10.2019 ,  Biomet
Jakub Szmyd

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 21.10.2019

Biometeorologiczna ocena pogody prognozowanej na 21.10.2019

Na północnym zachodzie Polski dominować będzie obojętny wpływ pogody na organizm człowieka, jednak okresowo mogą wystąpić niekorzystne warunki biometeorologiczne. Na pozostałym obszarze kraju początkowo obojętna biotropia pogody w ciągu dnia poprawi się do korzystnej i jako taka może utrzymać się na południu Polski do końca dnia.

Warunki biotermiczne

Środowisko termiczne w Polsce nie zmieni się istotnie w porównaniu do wcześniejszej doby. Rano i w ciągu dnia nie będą występować istotne obciążenia termiczne organizmu człowieka, jednak wieczorem na Pomorzu możliwy jest stres zimna, w tym w stopniu umiarkowanym (mapa). Rano środowisko termiczne na przeważającym obszarze kraju będzie odczuwane jako komfortowe. W południe odczucie komfortowo utrzyma się na zachodzie Polski, zaś na wschodzie wystąpi odczucie ciepło. Wieczorem znów przeważać będzie komfort termiczny, tylko na północnym zachodzie prognozowane jest wystąpienie odczucia chłodno (mapa).

Ocena warunków biometeorologicznych

Rano w całej Polsce, pozostającej pod wpływem niżu atmosferycznego, występować będzie obojętna biotropia pogody. Prognozowane umiarkowane zachmurzenie, przeważnie odczuwalnie komfortowe środowisko termiczne oraz słaby wiatr nie będą powodować istotnych obciążeń dla funkcjonowania organizmu człowieka. W ciągu dnia w całym kraju, z wyjątkiem północnego zachodu, nastąpi poprawa warunków biometeorologicznych do korzystnych. Zwiększona ilość dopływającego do powierzchni ziemi promieniowania słonecznego, a także odczuwalnie komfortowe i ciepłe środowisko termiczne będą korzystnie oddziaływały na nastrój i sprawność psychofizyczną. Korzystna biotropia pogody może utrzymać się do wieczora, zwłaszcza na południu Polski, gdzie w drugiej połowie dnia z południa przybliżać się będzie wyż atmosferyczny. Na północnym zachodzie Polski, gdzie w ciągu dnia zaznaczy się oddziaływanie pofalowanego frontu atmosferycznego, przeważać będą obojętne warunki biometeorologiczne. Pochmurna pogoda, wilgotniejsze i odczuwalnie chłodniejsze – niż na pozostałym obszarze kraju – środowisko, będą okresowo niekorzystnie wpływały na organizm człowieka. Postępujący wzrost ciśnienia atmosferycznego i związany z tym wzrost wagowej zawartości tlenu w powietrzu może spowodować u osób skłonnych do meteoropatii trudności z koncentracją uwagi. Wieczorem, napływ chłodnej masy powietrza, a także zwiększona prędkość wiatru, może skutkować wystąpieniem obciążania organizmu człowieka zimnem, w tym w stopniu umiarkowanym.

Rekomendacje

Na przeważającym obszarze Polski kolejny dzień słoneczna, odczuwalnie komfortowa i ciepła pogoda oraz słaby wiatr będą sprzyjały podejmowaniu aktywności fizycznej na terenie otwartym, zwłaszcza w godzinach okołopołudniowych. Ekspozycja na bezpośrednie promieniowanie słonecznie będzie sprzyjała naturalnym procesom wytwarzania witaminy D3 w organizmie człowieka. W prognozowanych warunkach atmosferycznych ruch na świeżym powietrzu będzie wpływał korzystnie na ogólne samopoczucie i wskazany jest wszystkim grupom wiekowym, w tym dzieciom i osobom starszym. Na północnym zachodzie Polski spacery i inne formy rekreacji w przestrzeni otwartej dodatkowo mogą łagodzić przewidywane objawy trudności z koncentracją uwagi.

Subiektywne odczucie termiczne ustalono wg polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenia cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730. Wskaźnik UTCI opiera się na analizie bilansu cieplnego człowieka i obiektywnej weryfikacji zmian wybranych parametrów fizjologicznych organizmu, w danych warunkach meteorologicznych

Subiektywne odczucie termiczne ustalono według polskiej skali odczuwalności cieplnej, opracowanej w IMGW-PIB przez zespół M.Baranowskiej. Obciążenie cieplne organizmu oceniono na podstawie wartości wskaźnika UTCI, opracowanego w międzynarodowej Akcji Cost nr 730.

Opracowano:  18.10.2019 ,  Biomet
Jakub Szmyd

Pokaż szczegóły
sms